Brzká první menstruace ještě před dvanáctým rokem věku může u žen znamenat nebezpečí vzniku rakoviny nebo i cukrovky

Období první menstruace je vždy trochu děsivé a dívky neví, co si s takovou situací přesně počít. Projdou hormonální změnou, kdy se vše změní a ony poznají, co přesně znamená premenstruační syndrom a nejraději by své dětství opět vrátily zpět, kdy se nemusely každý měsíc potýkat s touto nepříjemnou situací. Toto období nám ale časem zevšední a začneme jej brát jako součást našich životů, kdy mu již nevěnujeme až takovou pozornost. Pokud jste ale svou první menstruaci dostaly ve 12 let nebo ještě dříve, měly byste znát rizika, která vám mohou hrozit. Menstruace vám totiž může prozradit mnoho o vašem zdravotním stavu.

Rakovina prsu

Menstruace je doprovázena extrémními hormonálními změnami, a to zejména co se týká estrogenu, o kterém je známo, že ovlivňuje prakticky všechny tkáně v těle, včetně prsou. Dívky, které dostaly svou první menstruaci ještě dříve, než dosáhly 12 let, měly o 50% vyšší pravděpodobnost vývoje rakoviny prsu ve srovnání s těmi, které se potýkaly s první menstruací kolem 16 let. Ranná puberta je totiž spojena se zvýšeným výskytem estrogenu podporující rakovinu prsu.

Časná menopauza

Výzkum publikovaný v roce 2017 zjistil, že ženy, které měly první menstruaci v 11 letech nebo i dříve, měly o 80% vyšší riziko příchodu menopauzy před věkem 40 let (předčasná menopauza) a o 30% vyšší riziko menopauzy ve věku 40 – 44 let (časná menopauza) ve srovnání se ženami, které dostaly svou první menstruaci mezi 12 a 13 lety. Toto riziko je také největší u žen, které neměly děti.

 Srdeční choroby

Dlouhodobá studie zveřejněná v roce 2018 tvrdí, že ženy, které dosáhly své první menstruace dříve než jim bylo 12 let  mají o 10% vyšší pravděpodobnost onemocnění srdce než jiné ženy. Ovšem je nutné poznamenat, že zatím neexistuje žádný důkaz, že by jedno tak jednoznačně ovlivňovalo druhé. Společným jmenovatelem může být také obezita v dětství – tukové buňky jsou velkým výrobcem estrogenu, jenž vyvolává menstruaci. A samozřejmě i obezita samotná je spojena se zvýšeným rizikem onemocnění srdce. Aby toho nebylo málo, časná menopauza také ovlivňuje zvýšené riziko vzniku srdečních onemocnění a mrtvice.

Osteoporóza

V podstatě lze říci “čím časnější menstruace, tím slabší kosti”. Vaše předčasná menstruace vede k ještě časnější menopauze, což znamená, že riziko vzniku osteoporózy se značně zvyšuje. K prevenci osteoporózy jsou vašimi nejlepšími spojenci silový trénink, konzumace vápníku a také vitamínu D.

Rakovina vaječníků

Výzkum ukazuje, že ženy, jež se potýkají s menstruací od období, kdy ještě nedosáhly 12 let, mají významně zvýšené riziko vývoje rakoviny vaječníků. K tomu ještě o 51% vyšší pravděpodobnost, že rakovina vaječníků bude smrtelnou. Zde může opět hrát roli estrogen.

Cukrovka

Ženy, které se setkají s první menstruací mnohem dříve než jiné ženy, mají vyšší pravděpodobnost vývoje cukrovky 2. typu. V podstatě nejde o to, že brzká menstruace způsobuje cukrovku, ale vysoká hladina tělesného tuku způsobuje předčasnou menstruaci a také cukrovku. Nejvíce škodlivým pro zdraví a hladinu hormonů je viscerální tuk vyskytující se kolem životně důležitých orgánů.

Neplodnost

Kromě skutečnosti, že brzká menstruace má vliv na plánování rodiny, výzkumy ukazují, že časná menstruace je také spojena s mnohem větším rizikem neplodnosti. Tyto ženy jsou totiž náchylné ke slabé funkci vaječníků, což znamená, že mají méně folikul a rostoucích vajíček pro potenciální oplodnění.

Kdy jste dostaly vy svou první menstruaci? Zapadáte dnes do našeho seznamu? Sdílejte článek mezi svými kamarádkami, ať i ony vědí, na co se zaměřit.

Zdroj: womenshealthmag.com