Numerologie: Poslední číslice roku narození poodhalí charakter naší osobnosti a dosud nepoznané vzorce chování

Numerologie může sdělit prozradit spoustu životně důležitých informací o charakterových vlastnostech člověka. Již v samotném datu narození je nám poskytnut soubor individuálního chování, které se pak projevuje v našem životě. Poslední číslice v roce narození o nás prozrazuje nejvíce.

Numerologie a vliv čísel na naše chování

V astrologii hrají čísla velmi důležitou roli. Existuje důvod, proč se kontrolují počty narozených, jména a data. Zaměřením se na samotná čísla se však také naučíme mnoho věcí, které nám mohou pomoci pochopit některé opakující se vzorce v našem chování. Co o nás vypovídá poslední číslice v roce narození?

Jedna

Pokud je poslední číslicí roku vašeho narození jednička, jste pravděpodobně velmi nezávislí. Rádi si se vším poradíte sami a nemáte rádi cizí zasahování do svých osobních záležitostí. Často jste spojováni s honbou za svým cílem, jdete přes mrtvoly. Vaši pedantnost lze považovat za nevýhodu i výhodu. Jste to egoisti, pro které je často těžké uvažovat o svých vlastních chybách.

Dva

Dvojky jsou pečliví lidé, kteří si raději dávají pozor, aby neopakovali své chyby. Když jsou plní nejistoty, nebojí se požádat o radu. Místo samostatné práce raději pracují ve dvojicích. Jsou to profesionálové, pro které je přátelství velmi důležité.

Tři

Numerologická trojka je snílek v oblacích, který se příliš nezabývá světskými povinnostmi. Jste rození romantici, kteří vidí krásu všude. Máte však problém s odpovědností.

Čtyři

Čtyřku lze snadno poznat podle výbušnosti. Lidé, kteří mají toto číslo na konci roku narození, mají problémy s emocemi, jež často nedokážou ovládat. Díky tomu mají úzký okruh přátel, ne všichni jsou totiž schopni projevit porozumění a udržovat kontakt s člověkem, který se náhle rozzuří.

Pět

Souhlasný, vyhýbající se konfliktům, nedůvěřivý. Taková je numerologická pětka. Tito lidé mají často problémy s vírou ve vlastní schopnosti a věnováním času sami sobě. Pětky staví potřeby druhých lidí nad své vlastní. Zároveň jsou velmi nedůvěřivé, což jim ztěžuje navazování nových vztahů.

Šest

Upřímnost, odvaha a odhodlání. Takové jsou rozlišovací znaky šestky. Jsou to upovídaní lidé, což je někdy může dostat do problémů. Pro šestky může být těžké vyjádřit svůj vlastní názor.

Sedm

Lidé ze sedmičky jsou důslední v jednání, projevují velký optimismus a víru v ostatní lidi. Mají úzký okruh přátel. Jsou to také velmi kreativní lidé, kteří se nebojí netradičních řešení.

Osm

Máte návaly špatné nálady, kvůli kterým najednou ztrácíte nadšení pro všechno? Litujete sami sebe? To jsou charakteristiky numerologické osmičky. Nedostatek sebevědomí v kombinaci se nedostatkem nadšení je nebezpečný mix, který jde bohužel proti splnění vašeho životního cíle.

Devět

Přirozeně rození altruisté, kteří si cení tradičních hodnot nade vše. Devítky budou mít vždy rodinu na prvním místě. Jasně definované hranice jsou pro ně útěchou.

Nula

Lidé pod číslem nula jsou extrémně společenští. Mohou si vymýšlet příběhy na počkání. Jsou to velmi veselí a zábavní lidé. Přes velkou potřebu kontaktu s ostatními lidmi nejsou vztahy, které navazují, trvalé.

Úvodní obrázek: Shutterstock edit, Zdroj: Astrostyle.com