Charakteristika osobnosti podle krevních skupin. Prozradí o nás mnohem více, než se zdá

Krevní skupina nám dokáže napovědět, proč děláme konkrétní rozhodnutí, jaké si vybíráme přátele, jsme-li sebevědomí a mnoho dalšího. V Japonsku lidé dokonce hledají na základě své krevní skupiny zaměstnání i životního partnera.

Krevní skupina A

Lidé s krevní skupinou A se vyznačují velkou vyrovnaností a stabilitou. To se projevuje zejména v kritických situacích, kdy ostatní nedokážou zachovat chladnou hlavu. Jsou docela plaší a lidé je považují za harmonické bytosti, jelikož rádi vyhledávají mír a klid. V této souvislosti mají tendenci vyhýbat se sporům a konfrontacím. Uprostřed davu se necítí moc dobře, raději vyhledávají klidnější prostředí. Neradi porušují pravidla a dbají na etiketu a sociální standardy. Jsou to extrémně kreativní a umělecky nadaní lidé. Vyznačují se trpělivostí, konzervatismem a v některých případech mají tendenci k perfekcionismu. Jejich negativní stránkou je tvrdohlavost.

Krevní skupina B

Lidé s krevní skupinou B jsou považováni za vysoce analytické a praktické osobnosti. Jsou zcela zaměřeni na všechno, co dělají, a často tráví spoustu času analýzou své práce a zkoumáním širších okolností. Neváhají si dávat vysoké cíle a vytrvat, i když to už ostatní dávno vzdali. Jsou velmi optimističtí a vášniví. Při spolupráci s ostatními se však často setkávají s obtížemi, protože lpí na stanovení a dodržování svých vlastních pravidel. Na druhou stranu někdy bývají dosti nezodpovědní a zapomnětliví. Jsou to individualisté a kladou větší důraz na logiku než na emoce, takže občas mohou působit až moc vážně a chladně.

Krevní skupina 0

Lidé s krevní skupinou 0 se vyznačují silnou extroverzí, společenskou schopností a flexibilitou. Je pro ně obtížné přijmout úkol a dokončit ho, protože mají tendenci se docela rychle začít nudit. Jsou považováni za nesmiřitelné a nezávislé osobnosti a nesmírně je těší, když jsou středem pozornosti. Nechybí jim dostatek sebevědomí, vždy říkají přesně to, co si myslí, a jednají velmi spontánně. Vzhledem k tomu, že jsou citliví a velkorysí, naslouchají názorům ostatních, ale jen zřídkakdy se jimi řídí. S lidmi dokáží jednat asertivně a jsou schopni přizpůsobit se jakémukoliv prostředí. K jejich temným stránkám patří sklon k aroganci a nedostatek respektu k druhým. 

Krevní skupina AB

U lidí s krevní skupinou AB se objevují charakteristické rysy skupin A a B. to znamená, že tito lidé mohou být za určitých okolností plachými a extrovertními zároveň. Bývají komplikovaní a před cizími lidmi se snaží své pravé já skrývat. Avšak lidmi, kteří je dobře znají, jsou považováni za okouzlující, empatické a velmi přátelské. Ve skupině přátel, kde je člověk se skupinou AB, nikdy nebude nuda. Jediným problémem těchto lidí je, že neumí zvládat stres. Pak mohou být dosti nepříjemní anebo se utápět v depresích.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Bbc.com