Co zatím víme o imunitě lidí, kteří prodělali covid-19

Bohužel se zatím zdá, že dříve či později onemocní koronavirem každý z nás. Sice se v minulých dnech v médiích objevila pozitivní zpráva ohledně vakcíny, ale do okamžiku, kdy bude dostupná pro všechny, zbývá ještě mnoho času. Možná, že patříte k těm, kteří již onemocnění prodělali, mohli byste tedy být v porovnání s ostatními v klidu. Pravděpodobně ale nejste, neboť se stále mnoho neví o tom, do jaké míry získaná imunita člověka před novou nákazou chrání.

Jak je to se získanou imunitou?

Jisté je to, že i když opětovná nákaza koronavirem zatím není příliš častá, možná je. Důkazem je i muž z Hongkongu, který se nejprve na jaře nakazil doma v Hongkongu a podruhé o několik měsíců později ve Španělsku. Jeho nákaza je vysvětlována hned dvěma fakty, jednak mezi oběma nákazami proběhla poměrně dlouhá doba, čtyři měsíce, a imunita tak mohla za tu dobu již vymizet, a jednak se změnil genový kmen viru. Vědci se problému znovunakažení koronavirem intenzivně věnují, neboť znát odpověď na otázku, zda a případně jak dlouho je člověk po prodělaném onemocnění imunní proti další nákaze, je velmi důležité. Nejen pro to, že ještě donedávna mnoho lidí prosazovalo systém kolektivní imunity.

Maximálně tři měsíce

Pro lepší pochopení problému je nutné si uvědomit, že náš imunitní systém se skládá ze dvou částí. Obecně se dá říci, že první část je vrozená imunita, která prostřednictvím bílých krvinek obecně bojuje s nejrůznějšími infekcemi. Tato imunita je ale stále stejná, nemá paměť. Při druhém setkání s koronavirem tak člověka nechrání lépe než při první infekci. To dokáže druhý typ imunity neboli imunita získaná, která pomocí vytvořených protilátek dokaře koronavirus rozpoznat a v ideálním případě mu zabránit, aby náš organismus znovu infikoval. K vytvoření této získané imunity dochází obvykle po deseti dnech od první nákazy. Pak je ale následně velmi důležité, jak silná tato získaná imunita je, zatímco u některých onemocnění je celoživotní, u koronaviru se zdá, že tomu tak není. Protilátky časem slábnou, zejména u jedinců, kteří měli asymptomatický či mírný průběh nemoci. Obecně se jako doba, po kterou jsou pacienti, kteří koronavirus prodělali, chráněni, označují tři měsíce.

Obrázky: Freepik