Vědci odhalili nový následek nemoci covid-19. Jde o tzv. covidové ucho

Covidová ruka nebo palec byly již lékařskou komunitou formálně označeny za vedlejší účinky covid-19 a souvisejících vakcín. Nyní je tu covidové ucho, které se zdá být dalším adeptem na část těla, která může být touto infekcí postižena.

Studie uší

Aby se zjistilo, zda si COVID-19 skutečně zahrává s naším sluchem, zaměřila se nová studie na podrobnější zkoumání deseti pacientů trpících ušními potížemi. Na základě poznatků získaných pohledem do jejich uší a do uší myší byli schopni spustit první in vitro buněčné modely infekčního onemocnění vnitřního ucha, aby se pokusili vytvořit mechanismus pro infekci ucha a zvukovodu vyvolaný nemocí covid-19.

Výsledky studie

Výsledek bádání ukázal, že naše ušní tkáň je domovem něčeho, co se nazývá ACE2 receptor, který může být vstupním bodem pro patogen SARS-CoV-2. Ukazuje se, že lidské a myší buňky vnitřního ucha mají molekulární mechanismy, které umožňují vstup SARS-CoV-2. Tento virus dokáže infikovat specifické typy buněk lidského vnitřního ucha. Tato zjištění naznačují, že infekce vnitřního ucha může být základem problémů se sluchem a rovnováhou spojených s onemocněním covid-19.

Příznaky covidového ucha

Co tedy mohou pacienti s covidovým uchem očekávat? Studie sledovala pouze 10 pacientů, což není dostatečně velký vzorek, ze kterého by se dalo vyčíst nějaká zobecnění. Nicméně pro tuto skupinu byly příznaky covidového ucha velmi podobné včetně ztráty sluchu, přes potíže, jako jsou tinnitus, až po závratě.

Jak se covidové ucho vyvíjí?

Studie identifikovala celkem tři cesty, kterými by mohlo dojít k poškození uší nemocí covid-19. Je možné, že virus infikuje a zabíjí kochleární vláskové buňky, které pomáhají při vnímání zvuku. Dále je možné, že jsou napadeny vestibulární vlasové buňky, drobné chloupky, které detekují změny v pohybu, jako je otáčení hlavy, zrychlení nebo zpomalení. A konečně poslední možnost představuje to, že se virus dostane do primárních aferentních sluchových nebo vestibulárních nervových buněk.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Iflscience.com