Většina pacientů uvedla, že pár minut před srdečním selháním cítila jiné příznaky než bolest na hrudi. Rozšiřte své povědomí o tomto problému

Znát, jaké jsou příznaky srdečního selhání může pomoci zachránit život nebo minimalizovat škody, kterou tato ataka může způsobit. V případě problémů se srdcem jde totiž vždycky o čas – čím dříve se nemoc začne řešit, tím větší je šance na konečné uzdravení. Bohužel ne každý z nás ví, že bolest na hrudi skutečně není jediným příznakem toho, že máte nemocné srdce – v některých případech se dokonce projeví, až když už je pozdě.

Příznaky selhání srdce

Protože je srdce velice důležitým orgánem, tak není divu, že se snažíme co nejvíce rozšířit povědomí o jeho onemocnění. Existuje celá spousta studií, která se zabývá tím, co bychom měli jíst, abychom si zachovali zdravé srdce, stejně tak jako studií, které nám říkají, co jíst nemáme, protože to srdci škodí. Jednu takovou studii rozjela i Evropská unie, která se zabývala příznaky, které pocítili pacienti ve Francii, kteří utrpěli srdeční selhání mimo nemocnici.

Pacienti ve studii

Konkrétně se jednalo o pacienty, kteří v letech 2016 až 2018 utrpěli srdeční selhání a jejich blízcí jim museli přivolat pomoc. Z hovorů, které byly v těchto případech zaznamenány, si vědci všímali především příznaků, které volající popisovali. Někteří si volali záchrannou službu dokonce již 24 hodin před incidentem. V některých případech volal sám pacient, v jiných případech někdo, kdo byl v případě potíží poblíž. Takových hovorů bylo zaznamenáno 4 071 (tj. 4 071 pacientů). Z toho 11,8 % (tedy 481 pacientů) utrpělo zástavu srdce mimo nemocnici. Průměrný věk pacientů byl 74 let a 59,9 % z nich byli muži.

Nejčastější příznaky

Mezi nejčastější příznaky, kteří volající hlásili, jsou:

  • Respirační problémy (59,4 %)
  • Zmatenost (23 %)
  • Bezvědomí (20,2 %)
  • Bolest na hrudi (19,5 %)
  • Bledost (19,1 %)

A následující statistiky jsou také velmi zajímavé. Záchranná služba byla vyslána k celkem 68,7 % pacientů, kteří hlásili respirační problémy, ale k 83 % pacientů, kteří hlásili bolest na hrudi. Znamená to snad, že respirační problémy se podceňují? Přitom 81 % pacientů, kteří volali tísňovou linku a uvedli respirační potíže, zemřelo do 30 dnů, ale pouze 47 % zemřelých během tohoto období bylo v případě bolesti na hrudi.

Respirační problémy jako hlavní příznak

Z výše uvedeného plyne následující: nejčastějším symptomem, na který si pacienti stěžovali, jsou respirační obtíže. Ty se vyskytují až třikrát častěji, než hlášená bolest na hrudi. Přitom jsou ale podceňováné a ve srovnání s bolestí na hrudi je mnohem méně pravděpodobné, že se pacientům s tímto příznakem dostane lékařské pomoci. Přitom ale míra úmrtnosti do 30 dnů od přivolání záchranné služby je právě u pacientů, kteří hlásili respirační obtíže vyšší. Tato zjištění mohou naznačovat, že právě respirační problémy jsou jedním z opravdu důležitých, byť podceňovaných, příznaků srdečního selhání.

Zvýšení povědomí o příznacích je důležité

Z tohoto důvodu je velice důležité znát příznaky, které vedou k srdečnímu selhání. Nemusí jít k umrtvení jedné části těla nebo bolesti na hrudi, jak se domnívá většina lidí. Některé příznaky se mohou naprosto vymykat tomu, co je pro danou nemoc charakteristické. Je ale důležité apelovat na veřejnost i zdravotnické složky, aby respirační obtíže nepodceňovali a brali je jako velmi důležitý symptom. Identifikovat blížící se srdeční selhání značně zvyšuje šance pacienta na přežití.

Příznaky se mohou lišit

Příznaky se mohou lehce odlišovat také v závislosti na tom, zda je postižena pravá či levá srdeční komora. Pokud je postižena levá komora, hromadí se krev v plicích a vzniká plicní otok. Právě zde se projevují respirační obtíže ve vyšší míře. Postižení pravé komory srdeční se projevuje zejména otoky dolních končetin.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Escardio.org, News-medical.net