Déjà vu – co to je za jev a jeho nejrozšířenější definice

Měli jste někdy pocit, že se daná situace, již někdy v minulosti stala? Tento psychologický jev se nazývá Deja Vu. Existuje několik teorií o tomto jevu a v tomto článku vás seznámíme s těmi nerozšířenějšími.

Původ a definice Deja Vu

“Deja Vu” je slovo odvozené z francouzštiny a znamená “již viděno”. Podle definice se jedná o iluzi, že situace, osoba nebo objekt, který pozorujete, byl jednou už pozorovatelem viděn v minulosti.

Fenomén výskytu tohoto fenoménu nás trápí po staletí. Také filozofové jako Aristotle a Platon o něm přemýšleli.

Deja Vu je zajímavý, protože prakticky každý člověk ho zažívá alespoň jednou za život. Z tohoto důvodu také vznikají různé teorie o tomto fenoménu, které se snaží vysvětlit způsob, jakým způsobem vzniká, což je velmi potřebné, protože to moderní vědná není schopná  jednoznačně určit.

Nejdůležitější teorie týkajících se vzniku fenoménu Deja Vu:

1. Odborný výklad

“V každé sekundě našeho života náš mozek dostává miliony podnětů skrze naše smysly. Tyto podněty jsou zaznamenávány jako informace v příslušných oblastech naší paměti. V případě potřeby jsou rozbaleny a použity.”

Nicméně, stejně jako v každém elektronickém systému, jsou i v naší mysli malé zkraty a poruchy. Deja Vu má být jedním z nich.

Podněty, které dostáváme, mohou někdy být samy integrovány do méně významné situace, což nám dává špatný dojem velmi blízkého, ale nepoznatelného zdroje paměti.

2. Teorie existence mnoha světů

Tato méně oficiální, ale velmi fascinující teorie předpokládá existenci mnoha paralelních dimenzí.

Předpokládá, že tento jev je jen pronikáním cizích světů, a dokonce i našich dvou inkarnací žijících v jiných dimenzích. V takových situacích, kdy zároveň navštěvujeme některá místa nebo děláme stejné nebo podobné aktivity – se naše mysl spojuje s tímto krátkým okamžikem, který nám dává zvláštní dojem, že zažíváme daný okamžik.

3. Vzpomínky z předchozích inkarnací

Tato hypotéza je založena především na spiritualitě a zákonu reinkarnace. Předpokládá, že náš život je neustálá, nikdy nekončící cesta, kde se učíme, jak existovat v harmonii, lásce a harmonii s celým vesmírem.

Všechny události, které se nám každý den dějí, události nebo situace, se nestávají bez důvodu a odrážejí se ve větším celku.

Z hlediska reinkarnace může být hlubokým pocitem prožívání něčeho minulé znamením z našeho nadvědomí, duše nebo našeho vyššího Já, že vstupujeme do nejvhodnější cesty. Předpokládá se, že je to signál, že jsme danou činnost dělali tak či onak už mnohokrát a pamět nám na ně nebyla vzata bez důvodu a záleží jen na nás, jak je používáme. Můžete to srovnat s malou životní nápovědou.

Deja vu má mnoho zajímavých teoriíí, ale s určitostí není dokázaná žádná z nich. Jaký názor na tento jev máte vy? Stalo se vám někdy už “Déjà vu”? Dejte nám vědět váš názor do komentářů.

Zdroj: polkiweb.pl