Demenci lze diagnostikovat desítky let před prvními příznaky. Stačí si všímat drobných změn

Demence může být ve stáří velmi častá, ale to neznamená, že je součástí normálního procesu stárnutí. Experti naopak tvrdí, že v případě demence je cílem včasné odhalení kognitivních poruch a okamžité zahájení léčby pacienta některými léky, změnou životního stylu a mnoha dalšími metodami, které mohou zabránit rychlému zhoršování zdravotního stavu.

Nepatrné změny v mozku

Některým druhům demence lze dokonce zcela přecházet celé roky nebo desetiletí, než se příznaky skutečně viditelně projeví. Studie z letošního roku prokázala, že některé typy demence začínají již 20 a více let, než se objeví první viditelné příznaky. Začíná to totiž nepatrnými změnami v mozku, kterých si postižená osoba nevšimne.

Zvýšená apatie může být jedním z prvních příznaků demence

Podle odborné studie je zvýšená apatie (nedostatek motivace, zájmu atd.) spojována s frontotemporální demencí (nebo FTD) a některými jejími nejhoršími dopady. Patří mezi ně funkční pokles kognitivních schopností, snížená kvalita života, ztráta nezávislosti a kratší délka dožití. Pokud se však tento typ demence odhalí včas, je možné zakročit mnoha různými metodami, které dokážou postup nemoci výrazně zpomalit.

Změny v chování jsou příliš často podceňovány nebo přehlíženy

Frontotemporální demence spojena s výraznými změnami chování. Změny osobnosti mohou zahrnovat:

  • Zvýšenou impulzivitu
  • Sociálně nevhodné chování
  • Jazykové změny
  • Rozvoj kompulzivních nebo opakujících se návyků

Mylně připisovány depresi

Tyto příznaky demence jsou příliš často mylně připisovány nikoli degeneraci mozku, ale depresi, lenivosti nebo nedostatku sociálních dovedností. U mnoha pacientů to výrazně komplikuje a oddaluje diagnostiku. FTD lze přitom předvídat desítky let předtím, než se objeví další příznaky. Léčba demence je sama o sobě velkou výzvou, ale čím dříve nemoc diagnostikujeme, tím větší je naše šance pokusit se zasáhnout a zpomalit nebo zastavit její postup.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Sciencedaily.com, Cdc.gov