Divoký kůň uvázl v přírodní pasti nemohl ven. Naštěstí byl poblíž duchapřítomný hrdina. Okamžitě k němu přistoupil a jal se mu pomoci

Příběhů poukazujících na dobré skutky lidí by mělo být více a tady je jeden z nich. Byl zveřejněn na Youtube kanále The Dodo, který se snaží pomocí virálních videích upozorňovat na ochranu životního prostředí a záchranu zvířat. V tomto příběhu šel muž na procházku do lesa. Dny před tím foukal silný vítr, mnoho stromů bylo vyvrácených, kam oko pohlédlo, ležely spadané těžké větve. Ve změti křovisek a napadaných větví si pak muž všiml, že je uvězněný divoký koník, který se sám nemůže ze sevření bláta a haluzí dostat.

Bez pomoci by uhynul

V oblasti žijí desítky divokých koní, tento bohužel uvázl po větrných bouřích v hustých větvích, které vlivem poryvů spadaly. Muž se proto okamžitě pustil do práce, aby koníka vysvobodil. Zvíře nejevilo žádné známky nervozity nebo dokonce agrese, přitom se jedná o ryze divoké koně, kteří se lidí straní. Těžká větev, která na jeho hřbetě spočívala a další, mezi kterou byl vklíněn, však nešly odstranit jen rukama. Muž musel jednat, koník by totiž bez pomoci uhynul.

Návrat domů pro pilu

Přední nohy měl kůň v blátě, podle všeho strávil ve větvích už mnoho hodin a byl lehce apatický. Muž se proto snažil pracovat rychle, aby se mohl kůň dojít napást a napít. Holýma rukama se mu ale nedařilo těžké větve zdolat nebo posunout tak, aby se mohlo zvíře dostat na svobodu. Rozhodl se proto dojít domů pro nářadí, především pro pilu, kterou klády odřeže. Po hodině se ke zvířeti vrátil.

Poklidná záchranná mise

Kůň opět nejevil známky nervozity z mužova počínání, ba naopak, byl zcela klidný. Snad si uvědomoval, že muž je pro něj jedinou záchranou? Možná. Muž odřezal větve, které bránily zvířeti v pohybu, a osvobodil jej. Zvíře v poklidu popošlo do útrob lesa a začalo se pást. Muž měl radost, že pomohl tak krásnému stvoření na svobodu. Ještě raději byl, že vše proběhlo v  naprostém klidu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: The Dodo