Dušnost a lapání po dechu může upozorňovat na vážné zdravotní problémy

Dyspnoe je lékařský termín pro dušnost, nepříjemný pocit, který se může pohybovat od mírného až po závažný a dlouhodobý. Někdy je velice obtížné dušnost vůbec identifikovat a k tomu ještě léčit, protože pro její vznik může existovat hned několik příčin. Jedná se o běžný problém, jenž je příznakem mnoha zdravotních komplikací.

Příčiny dyspnoe

Dušnost nemusí být vždy spojena se zdravím jedince. Vyskytnout se může i po intenzivním cvičení, při cestování do vysoké nadmořské výšky nebo při výrazných změnách teploty.

Obvykle je ale příznakem některých zdravotních komplikací, jako například:

 • Astma
 • Srdeční selhání
 • Chronická obstrukční plicní nemoc
 • Pneumonie
 • Zápal plic
 • Alergická reakce
 • Anémie
 • Vážná ztráta krve s následkem anémie
 • Vystavení nebezpečného množství oxidu uhelnatého
 • Nízký krevní tlak
 • Plicní embolie
 • Selhání plic

Příznaky dyspnoe

Mezi příznaky určující dušnost patří:

 • Lapání po dechu v důsledku námahy nebo zdravotního stavu
 • Pocity dušení v rámci potíží s dýcháním
 • Tlak na hrudi
 • Těžké dýchání
 • Rychlé a mělké dýchání
 • Bušení srdce
 • Sípání
 • Kašel

Pokud se dušnost objeví náhle nebo jsou příznaky příliš vážné, může se jednat o známku závažného zdravotního stavu a je potřeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Obrázky: Freepik