Emoční vyčerpání je problém dnešní uspěchané doby. Poznejte příznaky dříve, než dojde k totálnímu kolapsu

Emoční vyčerpání lze maskovat za řadu jiných stresujících faktorů. Je ale čas si uvědomit, že může přijít kritický okamžik, kdy u jedince nastane kolaps. Ať už je váš život jakkoli náročný na psychiku, nezapomínejte, že je potřeba si vždy najít chvíli na odpočinek a vybudování duševní odolnosti. Následující příznaky vám naznačí, že se blíží emocionální vyčerpání.

Sebemenší emoce vás přemůže

Pokud se dostanete do bodu hrozícího kolapsu pokaždé, když prožijete sebemenší nepříjemný pocit, neznamená to, že jste náhle ztratili nervy, ale že jste překročili své osobní emoční hranice. Abyste našli řešení, je potřeba zajít hlouběji pod povrch.

Jste přecitlivělí a podráždění

Freepik

Přecitlivělost znamená, že se neustále cítíte, že se nacházíte na své hranici a nebudete schopni odolat další překážce. I v tomto případě se musíte podívat na kořen problému, na to, co vás vyčerpává nejvíce.

Cítíte hluboký pocit porážky

Dalším klíčovým znamením je pocit „všechno nebo nic“. Pokud se vám něco nedaří, máte pocit hlubokého osobního selhání. Psychika vás ale tímto způsobem varuje, že potřebujete pauzu, zbavit se napětí.

Hledáte vůli jít kupředu

Netušíte, kam váš život směřuje, vůbec nevíte, jak budete pokračovat dál. Možná je to proto, že se snažíte vypořádat s důležitými otázkami, které stále nemají jasné odpovědi. Začněte drobnými krůčky.

Extrémní reakce

Freepik

Buď hodinu nepřetržitě pláčete, nebo prožíváte naprostou apatii. Nic z toho není udržitelné. Musíte se naučit zpracovávat v reálném čase to, co cítíte, ale zároveň si dopřát tolik času, kolik potřebujete k vyjádření toho, co leží ve vaší mysli a srdci.

Všeho se bojíte

Je to proto, že máte nízkou úroveň emoční kontroly.

Touha po změně

Navzdory skutečnosti, že vaše nálada je v důsledku emočního vyčerpání téměř nulová, hluboko uvnitř toužíte po změně. Víte, že váš život pro vás již není funkční, a také, že pod takovým tlakem nelze nadále pokračovat.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Everydayhealth.com