Fóbie: Když tělo a mozek pracují jinak než byste sami chtěli

Fóbie je druh úzkostné poruchy, během níž jedinec zažívá extrémní, iracionální strach ze situace, živého tvora, místa nebo předmětu. Lidé s fóbiemi často utvářejí své životy na základě strachu, který zažívají. Představovaná hrozba je větší než jakákoli skutečná hrozba způsobená určitou příčinou. Jakmile člověk čelí zdroji své fóbie, prožívá intenzivní úzkost, která mu může zabránit v normálním fungování a někdy může vést až k panickým atakám. Pokud si nejste jistí, zdali některou z fóbií trpíte, přečtěte si o nich více v následujícím článku.

Rychlá fakta o fóbiích

Fóbie jsou mnohem závažnějším problémem než jednoduché pocity strachu. Přestože si jednotlivci velice dobře uvědomují, že jejich fóbie je iracionální, nedokáží ovládat svou reakci. Příznaky mohou zahrnovat pocení, bolesti na hrudi a mravenčení. Fóbie se stává diagnostikovatelnou tehdy, začne-li člověk svůj život organizovat na základě jejího zdroje a vyhýbat se příčinám svého strachu. Léčit ji lze léky nebo behaviorální terapií.

Příznaky fóbie

Zde jsou příznaky obecně platné pro většinu fóbií:

 • Pocit nekontrolovatelné úzkosti při vystavení strachu
 • Vyhýbání se zdroji strachu za každou cenu
 • Při vystavení spouštěči strachu není jedinec schopen normálně fungovat
 • Uvědomění, že strach je iracionální, nepřiměřený, přehnaný a spojený s neschopností ovládat své pocity
 • Panika a intenzivní úzkost
 • Pocení
 • Neobvyklé dýchání
 • Zrychlený tep
 • Chvění
 • Návaly horka nebo zimnice
 • Dušení
 • Bolest na hrudníku
 • Motýli v břiše
 • Mravenčení
 • Suchá ústa
 • Zmatek a dezorientace
 • Nevolnost
 • Závrať
 • Bolesti hlavy

Pocity úzkosti mohou být dokonce vyvolány už je pouhým přemýšlením nad zdrojem fóbie.

Jak funguje mozek během fóbie

Některé oblasti mozku ukládají a připomínají nebezpečné nebo potenciálně smrtící události. Pokud jedinec následně čelí v životě podobným situacím, tyto oblasti mozku načtou stresující vzpomínky a tělo začne prožívat stejnou reakci. Fóbie jsou často spojeny s amygdalou, která leží za hypofýzou. Amygdala může spustit uvolnění hormonů „bojuj nebo uteč“, které staví tělo a mysl do velmi ostražitého a stresového stavu.

Obrázky: Freepik