Fobie z nekonečna. Podivný strach z neznáma, který vede až k panickému záchvatu

Fobie nebo strach z nekonečna je extrémně podivná fobie, kterou zná jen hrstka lidí. Než se vám pokusíme vysvětlit, čeho přesně se lidé s tímto psychickým problémem obávají a s čím se potýkají každý den, je potřeba připomenout, co vlastně fobie je a jak se projevuje.

Co je fobie?

Fobie je intenzivní a iracionální strach z konkrétních situací, předmětů, lidí nebo činností. Je kategorizována jako úzkostná porucha. Jednou z hlavních charakteristik je touha vyhnout se nebo se dostat pryč od podnětů, které nás děsí, abychom snížili stres a obavy, jaké nám způsobují. V tomto smyslu je důležité rozlišovat mezi fobií a strachem. Abychom pochopili rozdíl, musíme vzít v úvahu intenzitu strachu a jeho důsledky. V tomto ohledu musíme sledovat skutečnost, zdali strach začíná významně ovlivňovat náš život. O fobii se jedná tehdy, zesiluje-li se strach a způsobuje neurčité a extrémní chování.

Fobie z nekonečna

Nadměrný a iracionální strach z porozumění a přijetí konceptu nekonečna a věčnosti. Tento strach způsobuje vážné fyzické nepohodlí a může se projevit kdykoli během dne i noci. Pouhá myšlenka na nekonečno může způsobit vážný záchvat paniky a závratě. Lidé, kteří zažívají tuto fobii, se vyhýbají situacím nebo faktorům, jež vyvolávají pocit nekonečna, například obloha, oceán atd. Kromě toho si nikdy nepředstavují věčnost nebo vesmír. Tito jedinci se snaží předpovědět celý svůj život, potřebují znát každý svůj pohyb.

Příčiny

Stejně jako většina jiných fobií, ani tato nemá jedinou příčinu. Odborníci ji spojují s určitými genetickými, environmentálními, sociálními a fyzikálními faktory, například s intenzivní stresem, dědičností, chemií mozku atd.

Jak poznat fobickou reakci?

Začíná, když je člověk vystaven předmětu nebo situaci vyvolávající rizika. Tato reakce může vést až k panickému záchvatu. Některé příznaky mohou zahrnovat:

  • Sucho v ústech, potíže s dýcháním, nevolnost, tachykardii
  • Chvějící se hlas, podivný výraz v obličeji, ztuhlost
  • Negativní interpretaci situace, pochybnosti o schopnosti zvládnout situaci, strach ze smrti

Léčba fobie z nekonečna

Stejně jako u všech jiných fobií, i zde musí diagnózu provést odborník – psycholog nebo psychiatr. Pouze v těch nejextrémnějších případech, kdy pacienti nemohou adekvátně fungovat, se předepisují léky.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Fearof.net