Hlavní rizikové faktory rozvoje srdečních onemocnění podle věkových skupin. Každou ohrožuje něco jiného

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Mezi nejčastější typy patří onemocnění koronárních tepen, vysoký krevní tlak, zástava srdce, městnavé srdeční selhání, arytmie, onemocnění periferních tepen a mrtvice. Životní styl moderní, rychlé doby si rozhodně vybírá svou daň na srdci. V našem životě existuje několik faktorů, které přispívají k riziku rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. Patří mezi ně nedostatek fyzické aktivity, nezdravá strava, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, genetika a střevní mikrobiom. Navíc, všechny tyto faktory se vzájemně ovlivňují a mění s postupem věku.

Velká studie rizikových faktorů

Nedávná studie zkoumala údaje od téměř 200 000 dospělých Číňanů ve věku 40 let a více, aby zjistila hlavní ovlivnitelné rizikové faktory, které mohou vést ke kardiovaskulárním onemocněním. Data byla sbírána v letech 2011 až 2016 prostřednictvím místních komunitních klinik a dotazníků o životním stylu. Účastníci byli rozděleni do různých věkových skupin-40 až 55, 55 až 65, 65 až 75 a 75+. Stojí za zmínku, že věk nebyl sám o sobě považován za rizikový faktor, ale jak výsledky ukážou, ovlivňuje ostatní rizikové faktory.

Vědci sledovali 12 rizikových faktorů včetně socioekonomických a psychosociálních, jako je nízké vzdělání a deprese, životní styl, jako je kouření, vysoký příjem alkoholu, fyzická nečinnost, nezdravá strava a nevhodná délka spánku, a metabolické faktory, jako je obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, dyslipidémie a chronické onemocnění ledvin.

Nejvýznamnější rizikové faktory podle věku

Podle výzkumu jsou zde 3 hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění spojené s různými věkovými skupinami. U lidí ve skupině 40–55 let jsou faktory hypertenze, nezdravá strava a cukrovka. Mezi 3 hlavní faktory srdečního onemocnění pro skupinu 55–65 patří hypertenze, nezdravá strava a nízké vzdělání. Vědci zjistili, že hypertenze, nízké vzdělání a nezdravá strava byly zodpovědné za rizika kardiovaskulárních onemocnění i u lidí ve věku mezi 65–75 lety. Lidé ve skupině 75+ měli jako své 3 hlavní rizikové faktory nepřiměřenou délku spánku, nízké vzdělání a hypertenzi.

Preventivní opatření

Existuje několik způsobů, jak zabránit tomu, aby některý z těchto faktorů ovlivnil vaše zdraví. Jezte zdravou a vyváženou stravu s nízkým obsahem tuku a vysokým obsahem vlákniny. Zařaďte do svého jídelníčku větší množství čerstvého ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků. Pravidelné cvičení vám pomůže zefektivnit funkci srdce, snížit vysokou hladinu cholesterolu a udržet krevní tlak na zdravé úrovni.

Měli byste přestat kouřit. Kouření je zodpovědné za většinu případů koronární trombózy (prasknutí již existujícího plátu koronární tepny, což má za následek úplné ucpání tepny) u lidí mladších 50 let. Omezte konzumaci alkoholu, protože to zvyšuje riziko infarktu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Ncbi.nlm.nih.gov, Ahajournals.org