“Hluboká stimulace mozku” jako pomoc při anorexii? Nový výzkum ji navrhuje jako další bezpečnou léčbu proti poruchám příjmu potrvavy

Anorexie může způsobit závažné zdravotní problémy, které mohou vést k tomu nejhoršímu – ke smrti. Nový výzkum navrhuje pomoc v podobě chirurgické techniky nazývané „hluboká stimulace mozku“, jež stimuluje mozek pacienta ke zlepšení jeho duševního zdraví a celkové pohody.

Anorexie je duševní porucha příjmu potravy, kvůli níž lidé hubnou více, než je zdravé. Dle statistiky mají poruchy stravování nejvyšší úmrtnost ze všech jiných duševních nemocí. Tyto nemoci postihují přibližně 70 miliónů lidí po celém světě, z nichž je 90% žen ve věku 12 – 25 let. Kvůli následné podvýživě dochází k vážným zdravotním problémům jako je oslabení kostí a imunitního systému, srdečním potížím z nedostatku draslíku v krvi, nízkému množství bílkovin, vitamínů a živin. K tomu je anorexie navíc provázena dalšími duševními problémy, například depresí, a nemocní jsou vystavení riziku sebevraždy. Ze všech úmrtí souvisejících s anorexií je 1 z 5 sebevraždou.

Existují různé možnosti léčby, včetně kognitivní behaviorální terapie a zákroků ve stravování. Nový výzkum ovšem ukazuje, že existuje další bezpečný a účinný způsob léčby takového duševního problému.

Vliv „hluboké stimulace mozku“ na příznaky anorexie

Kanadští vědci zkoumali vlivy této chirurgické techniky na náladu, váhu a celkovou pohodu u 16 žen ve věku 21 – 57 let, které žily s anorexií v průměru 18 let. BMI index těchto žen se pohyboval okolo 13,8, což je vážná podvýživa. Lékaři ženám chirurgicky implantovali elektrody do oblasti mozku, která vykazuje změny ve vazbě na serotonin u pacientů s anorexií. Po zákroku se elektrody používaly ke stimulaci každých 90 mikrosekund po dobu jednoho roku. Napětí bylo mezi 5 až 6,5 volty.

„Hluboká stimulace mozku“ zlepšuje příznaky deprese u 10 ze 14 pacientů

Celkově bylo při léčbě zaznamenáno jen málo nežádoucích účinků v důsledku špatného celkového zdraví způsobeného anorexií. Zbylo tak 14 účastnic. Nálada a úzkost se zlepšila u 5 z těchto 14 pacientek a depresivní příznaky se snížily u 10 ze 14 z nich. Podle dalších svědectví se zlepšila celková kvalita života. „Hluboká stimulace mozku“ také pozitivně ovlivňuje váhu účastnic. Po 3 měsících se začaly projevovat první známky zlepšení hmotnosti a na konci výzkumu se průměrný BMI index skupiny zvýšil o 3,5 bodu. Navíc 6 účastnic dokonce dosáhlo normálního BMI indexu. Po roce působení elektrod mozky účastnic odhalily změny v oblastech spojených s anorexií. Byla zaznamenána zvýšená aktivita na místech mozku spojených se sociálním vnímání a společenským chováním.

„Hluboká stimulace mozku“ může být účinnou léčbou anorexie

Anorexie zůstává duševní poruchou s nejvyšší mírou úmrtnosti a stále je potřeba vyvinout bezpečnou a účinnou léčbu. Zatímco je třeba dalších výzkumů než bude „hluboká stimulace mozku“ k dispozici pro pacienty s anorexií, již teď ukazuje slibné výsledky.

zdroj: www.medicalnewstoday.com