Hongkongští vědci zdokumentovali případ reinfekce jiného typu Covid-19 než během první nákazy

Epidemie koronaviru stále ovlivňuje naše každodenní životy a mnoho z nás se viru oprávněně obává. K obavám z tohoto viru obecně přispívá i skutečnost, že z hlediska výzkumu je koronavirus stále považován za vir nový a z tohoto důvodu také neprobádaný. Jednou z častých obav tak představuje například ta, zda se lze koronavirem nakazit opakovaně.

Reinfekce virem

V médiích se objevila informace, že hongkongští vědci zdokumentovali případ reinfekce koronavirem jiného typu než během první infekce. Skupina vědců k tomuto závěru dospěla po důkladném prozkoumání obou virů, které tyto dvě infekce způsobily. Jednalo se o mladého a zdravého pacienta, u kterého byl diagnostikován druhý případ onemocnění koronavirem přibližně čtyři a půl měsíce po první nákaze. Muž měl v případě obou onemocnění velmi mírný průběh, během prvního onemocnění měl pouze mírné příznaky v podobě zvýšené teploty a kašle, v případě druhé nákazy byl dokonce asymptomatický a nákaza se u něj potvrdila jen díky testu, který povinně podstoupil po svém návratu z dovolené ve Španělsku.

Odpověď spočívá v mutacích virů

To, že je teoreticky možné se stejným virovým onemocněním nakazit vícekrát po sobě, souvisí s přirozeným jevem virů, s jejich mutací. K mutacím u virů dochází zcela běžně v důsledku toho, že při jejich šíření dochází během jejich replikace k určitým chybám v kopii genomu. Tyto chyby mohou následně mít větší či menší vliv na chování virů. Mutace jsou běžné u všech typů virů, například mutace virů chřipky je důvodem nutnosti každoročního přeočkování pacientů, neboť očkování z loňského roku by proti novým mutacím viru nemuselo účinkovat. Na závěr je ale nutné dodat, že i když se mutací virů většina lidí obává, nemusí být vždy škodlivé. Je sice pravda, že přibližně polovina mutací dělá viry v průběhu času odolnějšími a nebezpečnějšími, nicméně stejné procento má účinek opačný, vede k oslabení virů.

Obrázky: Freepik