I na zdánlivě nepodstatných maličkostech záleží. Opomíjené rizikové faktory, které vedou ke vzniku rakoviny

Rakovina patří v rozvinutých zemích k hlavním příčinám úmrtí. Kromě známých rizikových faktorů, mezi které se řadí kouření, nezdravé slunění nebo přílišná konzumace červeného masa, existují další příčiny vedoucí ke vzniku těchto závažných onemocněních, které lidé opomíjejí. Kterých 7 faktorů přispívá k riziku vzniku rakoviny?

Příliš horký čaj

Většina lidí má čaj za zdravou potravinu, za určitých podmínek je to pravda, především zelený čaj má dokonce protirakovinné účinky. Podle čínských vědců má však neblahý vliv zvyk pití příliš horkého čaje, čímž se zvyšuje riziko rakoviny jícnu. Podle odborníků v kombinaci s kouřením a pitím alkoholu má dotyčný až pětkrát vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu oproti těm, kteří horký čaj nepijí, nekouří a nekonzumují alkohol.

Výška

Vyšší lidé jsou náchylnější k onemocnění rakovinou než lidé nižšího vzrůstu, alespoň to tvrdí vědci v další studii. Riziko se zvyšuje s každými 10 centimetry vzrůstu asi o 10 %. Lidé vyššího vzrůstu by se neměli děsit, ale myslet více na prevenci. Lékaři si závěry vysvětlují tím, že ve větším množství buněk existuje větší pravděpodobnost rakovinné mutace.

Nedostatečná fyzická aktivita

Podle odborníků snižuje cvičení riziko vzniku rakoviny v průměru o 7 %. Bohužel se lidé s tímto tvrzením neztotožňují, což potvrzuje jiná studie. Zvýšení aerobní činnosti je možnost, jak se vyhnout vážným onemocněním.

Kouř z grilu

Časté sezení u grilu při přípravě pokrmů může způsobovat vyšší absorpci potenciálně karcinogenních látek, především chemikálií typu polycyklických aromatických uhlovodíků, které se uvolňují při spalování. Nezáleží přitom, zda se používá dřevěné uhlí nebo přímo suché dřevo. Část těchto látek mohou zachytit oděvy, v letních měsících při teplém počasí je proto riziko ještě větší.  

Alkohol

Ve Spojených státech se podílí alkohol na vzniku rakoviny u 5 % všech případů, obdobně je na tom Evropa. Konzumace alkoholu je rizikový jev, které vede ke vzniku rakoviny ústní dutiny, jícnu, prsou, tlustého střeva nebo jater. Podle Americké společnosti pro klinickou onkologii se riziko zvyšuje nejen u alkoholiků, ale také při malém nebo středním množství alkoholu.

Prsní implantáty

U žen může způsobit vznik rakoviny lymfatického systému prsní implantát. Je ovšem nutné zmínit, že riziko je velmi malé (1 případ na 7 000 voperovaných implantátů), navíc není stále zřejmá příčina. Vědci se domnívají, že se jedná o důsledek zánětu vyvolaný implantátem v prsní tkáni.

Obezita

Nadváha nebo přímo obezita jsou spojovány s deseti nejčastějšími druhy rakoviny. U rakoviny vnitřních orgánů se jedná u obézních lidí o dvojnásobek případů.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Livescience.com, Thehealthy.com