Infarkt myokardu o sobě dává vědět až čtyři týdny předem. Rozpoznejte ho a prodlužte si život

Ročně na srdeční choroby zemřou stovky tisíc lidí. Je to více než polovina celkového počtu zemřelých Čechů, kteří doplatí na nezdravý životní styl ústící ve vznik kardiovaskulárních chorob, přičemž asi čtvrtina lidí z tohoto počtu podlehne infarktu myokardu. Nebudeme se teď bavit o tom, že srdečním chorobám lze ve většině případů velmi dobře předcházet. Pakliže už se u vás tento druh obtíží vyvinul, můžete ale udělat hodně věcí pro to, aby pro vás nebyly fatální. Například již zmíněný infarkt o sobě dává vědět až měsíc předtím, než k němu doopravdy dojde. Níže vám uvádíme seznam příznaků, které fungují jako blikající červená kontrolka. Pokud je nebudete ignorovat, můžete si tím zachránit život.

Co se děje s tělem při infarktu

Infarkt myokardu je stav, kdy z nějakého důvodu dojde k přerušení dodávky krve do srdce. To se může stát z několika různých příčin. Tou nejčastější je putující krevní sraženina, která se dostane do cévy směřující do srdce a která nedovolí krvi dále proudit.

Srdce tak začne v podstatě pumpovat na prázdno, což zastaví celý krevní oběh a tím i zásobování tkání kyslíkem, čímž dojde k jejich odumírání. Pokud není krevní oběh obnoven do dvou hodin, dochází k nevratnému poškození postižené srdce, ale i tak lze pacientův život zachránit.

Infarkt se hlásí dostatečně předem

Blokace artérie ani vznik krevní sraženiny ale není ničím náhlým a zčistajasna vzniklým. Ve skutečnosti si tuhle drobotinu v cévách systematicky pěstujeme hodně dlouho předem. Velmi tučné, nejlépe ještě průmyslově zpracované potraviny plné nebezpečných chemikálií, k tomu nedostatek ovoce a zeleniny, málo pohybu a k tomu hromada stresu – to všechno jsou spolutvůrci srdeční příhody.

Pacienti, kteří infarkt přežili, shodně popsali sérii příznaků, které pociťovali nějaký čas před kolapsem. Jednalo se zejména o:

  • Bolest na hrudi
  • Dušnost a obtížné dýchání
  • Třes a studený pot
  • Nevolnosti, závratě, bolesti vystřelující do zad, břicha, krku a ruky
  • Náhlý pokles krevního tlaku a ztráta vědomí

Pokud tedy zaznamenáte tuto kombinaci jevů, okamžitě vyhledejte lékaře.

Obrázky: Freepik