Infikovat se koronavirem lze i bez přítomnosti nakaženého. Vir dokáže ve vzduchu přežít déle

Dodržování hygienických opatření a vyhýbání se kontaktu s jinými lidmi je základem pro boj s koronavirem. Ovšem i přesto, že se snažíme zůstat doma a mezi lidi vycházet co nejméně, ukázalo se že i tak existují určitá skrytá rizika. Koronavirus se totiž dokáže udržet ve vzduchu ještě nějakou dobu poté, co infikovaná osoba už není na místě. 

Jak dlouho se dokáže koronavirus držet ve vzduchu?

Výzkumy ukazují, že virus může přežít ve vzduchu až několik hodin poté, co infikovaná osoba odešla z daného místa. Nebezpečný virus může být stále přítomen i po 3 hodinách.

Test byl proveden v komoře, kde se teplota pohybovala mezi 21 – 31 stupni. Vzorky byly odebrány po uvolnění kapalných částic do vzduchu v rozmezí 30, 60, 120 a 180 minut. Výsledky potvrdily přesvědčení odborníků, že virus je stále přítomen ve vzduchu a je schopen infikovat zdravé osoby i o 3 hodiny později, co se na daném místě vyskytl nakažený člověk. Jedná se tedy o důkaz, že virus dokáže přežít ještě dost dlouhou dobu mimo lidské tělo.

Obrázky: Freepik