Jak aspirin ovlivňuje zdraví kostí. Vědci představili nové poznatky o negativním účinku na hustotu krve a následných následků zranění

Po celá desetiletí byl aspirin považován za zázračný lék a je snadné pochopit proč – zmírňuje bolest, snižuje horečku, může také předcházet příchodu mrtvice a srdečního infarktu u lidí s vysokým rizikem kardiovaskulárních problémů. Snižuje i riziko některých druhů rakoviny. Je levný, snadno se vyrábí a je volně prodejný. Nyní se nová studie blíže zabývá potenciálním přínosem pro kosti.

Je aspirin dobrý na kosti?

Může se zdát překvapivé, že aspirin by měl nějaký vliv na zdraví kostí nebo riziko zlomenin. Může však podpořit růst a přežití buněk kostní dřeně zapojených do tvorby kostí. Může také bránit funkci buněk, jež kosti rozkládají. Kromě toho může být aspirin prevencí kardiovaskulárních onemocnění a mrtvice, snížit slabost a zlepšit celkové zdraví. To by mohlo vést k menšímu počtu pádů a zlomeninám kostí.

Přehled mnoha studií zjistil, že aspirin snižuje riziko zlomenin až o 17 %. Ovšem studie zahrnuté v tomto přehledu byly pozorovací, což znamená, že mohly prokázat pouze souvislost mezi užíváním aspirinu a nižším rizikem zlomenin. Takové nemohou prokázat, že užívání aspirinu bylo skutečnou příčinou snížení počtu zlomenin. K potvrzení nebo vyvrácení této možnosti jsou zapotřebí podrobnější výzkum. Před nedávnem byla právě jedna taková zveřejněna a zpochybňuje, zda a do jaké míry má aspirin vliv na zdraví kostí.

Co přesně má aspirin společného se zdravím kostí?

Jde o první randomizovanou kontrolovanou studii zkoumající možnou souvislost mezi užíváním aspirinu a rizikem zlomenin. Tento typ studie je účinnější než observační studie a může pomoci prokázat, zda má užívání aspirinu vliv na riziko zlomenin. Téměř 17 000 starších dospělých bylo náhodně přiděleno k užívání nízké dávky aspirinu (100 mg) nebo identického placeba denně. Poté byli téměř 5 let sledováni kvůli zlomeninám nebo vážným pádům. Vážný pád byl definován jako pád, který vedl k návštěvě nemocnice. Průměrný věk účastníků studie byl 74 let. Více než polovinu (55 %) tvořily ženy a většinu tvořili běloši.

Výsledky studie

Vědci zjistili následující:

  • Vážné pády a zlomeniny byly časté u: 8,6 % těch, kteří užívali aspirin a 9,5 % těch, kteří užívali placebo
  • Mezi skupinami s aspirinem a placebem nebyl žádný rozdíl v riziku zlomenin

Uživatelé aspirinu měli výrazně vyšší míru vážných pádů. To může být způsobeno účinkem aspirinu na ředění krve – zranění, které by za normálních okolností způsobilo pouze drobné modřiny nebo krvácení, může vyžadovat lékařskou pomoc, pokud osoba užívala aspirin.

Na rozdíl od předchozích pozorovacích studií tato zjištění nepodporují užívání nízkých dávek aspirinu ke zlepšení zdraví kostí nebo ke snížení počtu zlomenin souvisejících s pádem.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: health.harvard.edu