Jak dlouho jsou pacienti s COVID-19 infekční a jak minimalizovat rizika nákazy

Jak ochránit sebe a své blízké před nákazou novým typem koronaviru? To je otázka, která trápí miliardy lidí po celém světě, protože počet infikovaných od jara dramaticky roste celosvětově. Dokonce v rámci druhé vlny přináší v Evropě, potažmo České republice, ještě vyšší čísla nakažených než v jarních měsících o několik tisíc případů denně. Obavy tedy pochopitelně přetrvávají, je nutné dodržovat určitá pravidla, aby se přenos viru minimalizoval, proto je ale nezbytně nutné vědět, po jak dlouhou dobu jsou pacienti s COVID-19 infekční a co je nutné udělat pro svou ochranu.

Jak dochází k přenosu viru

Nejčastějším přenosem skrze kapénky a sekrety z dýchacích cest, které se přenášejí z člověka na druhého nebo také předměty a další povrchy kapičkami při kašli nebo kýchání. K přenosu nemoci tak může dojít po dotyku předmětu s kapénkami ve veřejné dopravě, práci nebo škole a následném přiložení ruky k očím, nosu nebo ústům. Už proto je největší ochranou časté mytí rukou a dezinfikování předmětů, kterých se mohou dotýkat také ostatní lidé. O mnoho méně časté přenosy jsou po kontaktu s močí, potem nebo výkaly, ve kterých se SARS-CoV-2 taktéž nachází.

Jak dlouho je pacient infekční

Lidé špatně snáší sociální izolaci a různá opatření na minimalizaci lidského kontaktu, což je jediný způsob, jak šíření nemoci zastavit. Inkubační doba pro SARS-CoV-2 je totiž mezi 2 a 14 dny, přičemž k prvním příznakům dochází většinou po 5. dnu. Doporučuje se proto, aby pacienti dokonce vydrželi v karanténě po dobu 10 dnů po úplném vymizení horečky nebo dalších příznaků onemocnění. To je pro mnohé velmi dlouhá doba, leč nezbytná pro pokoření pandemie, která se nebezpečně šíří.

Ochrana před SARS-CoV-2

Co odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučují pro snížení rizika nákazy? Lidé by se měli hlavně vyhýbat sociálním kontaktům a dodržovat minimálně metrové rozestupy při nakupování nebo jiných aktivitách. Dále by měli:

  • Dodržovat pravidelnou hygienu rukou pomocí mýdla a vody
  • Používat dezinfekce s alkoholovou složkou k očistě rukou
  • Nedotýkat se očí, nosu nebo úst
  • Dodržovat respirační etiketu, kašlat a kýchat do vnitřní strany lokte a používat jednorázové papírové kapesníky, které se po použití vyhodí
  • Vyvarovat se kontaktu s lidmi s respiračními chorobami nebo vykazujícími známky nemoci
  • Vyhledat lékařskou pomoc v případě zdravotních obtíží
  • V případě respiračních onemocnění nebo nachlazení zůstat doma v izolaci
  • Pravidelně sanitovat mobilní telefon, klíče, peněženku a obdobné předměty, s kterými se manipuluje ve veřejném prostoru.

Obrázky: Pixabay