Příprava půdy ve skleníku. Jak oživit zemi pro novou sezónu

Domácí zeleninu lze pěstovat volně na zahrádce, ale zpravidla pro nejžádanější a nejnáročnější druhy je vyhrazeno speciální místo ve skleníku. Chcete-li sklidit slušnou úrodu, musíte tvrdě pracovat a příprava půdy ve skleníku je považována za nejdůležitější fázi. Na základě toho, jak úrodná bude půda při výsadbě rostlin, se odvíjí úspěšné pěstování plodin. Správné hnojení a zalévání nejen stimuluje růst, ale také zvyšuje odolnost rostlin vůči různým chorobám. S přípravou můžete začít už v polovině dubna.

Dekontaminace skleníku a testování pevnosti

Dezinfekce se zpravidla provádí na podzim bezprostředně po sklizni. Není však nic proti ničemu opakovat postup bezprostředně před výsadbou sazenic. Pečlivě zkontrolujte všechna místa, kde jsou rámy skleníku propojeny. Nepříznivé podmínky počasí a nadměrné zatížení sněhem by mohlo poškodit jejich celistvost.

Prohřejte půdu horkou vodou

Zavlažování horkou vodou pomůže půdu dostatečně prohřát, aby se probudily půdní mikroorganismy. Jsou zodpovědné za správný vývoj vysazených plodin. Ale nespěchejte s umístěním sazenic do půdy. Bakterie by se měly nejen probudit, ale také přejít do aktivního stavu. To se stane pouze tehdy, když teplota půdy dosáhne stabilní hodnoty, což se obvykle děje přirozeně.

Použití prospěšných mikroorganismů

Seženete je v každém zahradnictví, ale není třeba zbytečně vyhazovat peníze. Koneckonců existuje jednodušší a efektivnější způsob, jak připravit výživné hnojivo. Vytvořte si kompostovací jámu. Dejte do ní listí, trávu a shnilé ovoce. Kompost bude připraven na jaře. Dalším typem přírodního hnojiva je mykorhiza . Tato půdní houba aktivně roste na lesních mýtinách s jahodami. Vezměte 200-300 g lesní půdy a rozsypejte ji po záhonech.

Příprava skleníku by měla být provedena asi týden před výsadbou sazenic. Pokud uděláte vše správně, letní péče bude jednodušší. Stačí rostliny lehce krmit a provádět prevenci. Úroda vás pak mile překvapí.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Gardenersworld.com