Jak snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby, i když ji máme v genech

Genetická predispozice ke vzniku nemoci je jen jedním z mnoha faktorů, které rozhodují o jejím propuknutí. I když tedy nosíte geny, které zvyšují náchylnost ke vzniku Alzheimerovy choroby, zdravý životní styl může toto riziko i úplně minimalizovat.

Zdravý životní styl ochrání před demencí

Studie britských výzkumníků ukázala, že životní styl a výskyt neurodegenerativní Alzheimerovy choroby u lidí nad 60 let spolu přímo souvisejí. Vědci prováděli studii na téměř dvou stech tisících Britů,kteří překonali zmíněnou věkovou hranici a sledovali jejich životní a stravovací návyky po dobu osmi let.

Jejich výzkum prokázal, že u lidí, kteří byli kvůli dědičnosti vystaveni zvýšenému riziku vzniku demence, nedošlo k propuknutí nemoci, když dodržovali pravidla kvalitního života, jako je pravidelné cvičení, zdravá a vyvážená strava, nekouřili a alkohol pili jenom střídmě. Tento styl života dokázal ochránit před Alzheimerovou nemocí i ty jedince, kteří podle výzkumu jejich genetického materiálu měli k jejímu vypuknutí velmi vysoké sklony.

Tento trend platil ale také opačně. Osoby, které podle genetického vyšetření neměly nemocí onemocnět prakticky vůbec, měly až třikrát vyšší pravděpodobnost k jejímu rozvoji tehdy, když udržovali nezdravý životní styl ve srovnání s osobami rovněž s nízkou genetickou predispozicí, ale zdravějším životním stylem.

U lidí s vysokým rizikem dědičného vzniku Alzheimerovy choroby bylo výzkumy vědců z University of Exeer School of Medicine v Anglii prokázáno, že zdravý životní styl sníží pravděpodobnost vzniku onemocnění až o celých 35 procent.

Při demenci se rozkládají nervové tkáně

Alzheimerova choroba je jednou z nejčastějších forem demence, což je degenerativní proces postihující centrální nervovou soustavu člověka. Projevuje se ztrátou nervových buněk v některých částech mozku a postihuje nejčastěji osoby starší 65 let.

Vlivem nervové degenerace dochází k příznakům, jako jsou zhoršující se poruchy paměti a narušení kognitivních a intelektuálních, ale také fyzických schopností.

Obrázky: Freepik