Jak užívání návykových látek ovlivňujte život a zdraví

Závislost je nemoc s celou řadou škodlivých stavů a chování. Rozpoznání příznaků závislosti může osobě pomoci závislost překonat a získat tak potřebnou léčbu. Známky závislosti můžeme rozdělit do tří kategorií – psychologické, sociální a fyzické. Přesto ale, mnoho z těchto příznaků se navzájem překrývá a může vést k sobě navzájem. O to větší důvod je lépe poznat.

Psychologické příznaky závislosti

Mezi příznaky závislosti, jež způsobují duševní poruchy, patří následující:

 • Neschopnost přestat užívat škodlivé látky
 • Užívání škodlivých látek i přes zdravotní problémy
 • Řešení problémů škodlivými látkami
 • Posedlost některými látkami
 • Podstupování rizik pro získání škodlivé látky
 • Užívání velkého množství škodlivých látek pro rychlejší nástup účinků

Sociální příznaky závislosti

Závislost na návykových látkách může mít vliv na způsob, jakým se jednotlivec stýká s ostatními lidmi. 

 • Obětování činností, které vám dříve činily radost
 • Snižování počtu koníčků a aktivit kvůli závislosti
 • Zásoby návykových látek i přesto, že jedinec nemá peníze na živobytí
 • Osamělost
 • Popírání závislosti
 • Ukrývání škodlivých látek
 • Finanční potíže

Fyzické příznaky závislosti

Opakované užívání škodlivých látek může ovlivnit celou škálu tělesných funkcí a systémů.

 • Abstinenční příznaky, jako jsou chutě, zácpa, průjem, třes, záchvaty, pocení a netypické chování, včetně násilí
 • Změny chuti k jídlu
 • Onemocnění nebo zdravotní problémy v důsledku užívání návykových látek
 • Nespavost
 • Změna vzhledu
 • Potřeba větších dávek škodlivých látek pro dosažení kýženého účinku

Pokud vy nebo osoba, kterou znáte, vykazujete zmíněné příznaky, je vhodné vyhledat odbornou pomoc, která nastaví optimální léčbu.

Obrázky: Freepik