Jak věk při posledním porodu ovlivňuje zdraví a dlouhověkost každé ženy

Možná vás to nikdy nenapadlo, ale podle nové studie existuje spojení mezi plodným věkem ženy s jejím dlouhodobým zdravím a dlouhověkostí. Podíváme na výsledky výzkumů, které se zabývaly zdravím žen ve spojení s věkem, ve kterém naposled porodily. Porod je v životě ženy obrovským milníkem, který jejich tělo poznamená do konce jejich života.

Výsledky výzkumů

Nikdo nemůže vědět, jak dlouho budete žít. Nová studie ovšem naznačuje, že množství leukocytů poskytuje nové poznatky o dlouhověkosti u žen a může nám ukázat, že věk matky při narození jejího posledního dítěte ovlivňuje délku jejího života a dlouhodobé zdraví. Ukázalo se, že množství bílých krvinek je spojeno s délkou ženského života.

Věk matky při porodu je velmi důležitý

Menší studie již v minulosti ukázaly, že věk matky při narození posledního dítěte ovlivňuje délku jejího života i zdraví. Nová studie prošla zdravotní údaje více než 1200 žen, které se nacházely v premenopauzálním a postmenopauzálním období. Ženy přitom byly různé národnosti a nacházely se v různých sociálních i ekonomických situacích. Na rozdíl od minulých výzkumů se tento zaměřil na rozdíly v sociálních a demografických faktorech, které mohou ovlivnit porod a zdravotní rozhodnutí každé pacientky.

Jaký byl výsledek?

Studie potvrdila, že věk matky při posledním porodu pozitivně souvisí s délkou jejího života. Ženy, které porodí své poslední dítě ve vyšším věku, mají častěji více leukocytů a bílých krvinek, což vede k dlouhodobému zdraví a dlouhověkosti. Studie pracovala se ženami, které měly jen jedno nebo dvě děti a užívaly během celého života antikoncepci, stejně jako většina žen v moderních zemích.

Pro potvrzení jsou nutné ještě další výzkumy

Tato oblast rozhodně potřebuje další výzkumy, které by tyto závěry potvrdily, ale může se jednat o dobrý argument pro mateřství v pokročilejším věku. Matky nad 30 let jsou dnes často ve společnosti diskriminovány, ale jak se ukazuje, porod ve vyšším věku je pro jejich zdraví a dlouhý život pozitivním faktorem.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Ygeiamou.gr