Je rozhodnuto: Inteligenci dětí určují dědičné geny matek, ne otců

Odkud se bere naše inteligence? Od koho jsme převzali racionální, rozumnou a logickou mysl? Od otce, matky nebo od obou? Nejnovější studie již dokáží odpovědět na tyto otázky.

Inteligence pochází z ženského chromozomu X

“Inteligenční geny” dědíme pouze od naší matky. Jak se totiž ukázalo, inteligence pochází z ženského chromozomu X, což znamená, že tyto geny nejsou děděny od obou rodičů, jak se dříve předpokládalo, ale pouze od matky. 

Stejné geny od otce jsou deaktivovány

Geny inteligence fungují, jsou-li převzaty pouze od matky. Pokud se stane, že stejné geny dědíme i od otce, budou deaktivovány. Podle vědců geny pracují různým způsobem v závislosti na tom, odkud pocházejí. Některé jsou aktivovány, pocházejí-li z určitého pohlaví. To znamená, že i když má dítě velice inteligentního a rozumně smýšlejícího otce, nemá to nic společného s tím, jak inteligentní je dítě, protože matčiny chromozomy otcovy vyruší. 

Geny jsou důležitou součástí inteligence, ale nejsou zcela zásadní. Pouze 40 – 60 procent inteligence člověka je dědičných, zbytek je určen prostředím, kde dítě vyrůstá, a rozsahem stimulace mozku.

Co říkáte na dnešní článek? Už jste jej přečetli svým rodičům nebo dětem? Neváhejte jej sdílet mezi svými přáteli a rodinou.

Zdroj: en.stories.newsner.com