Každému měsíci narození náleží specifická květina. Jaká je ta vaše?

Naše osobnost je souborem velkého množství nejrůznějších faktorů. Jakmile ale začneme pronikat do hloubky toho, kdo doopravdy jsme, můžeme naplno projevit své schopnosti i silné stránky a pracovat se svými slabostmi. Všeobecně se má za to, že jednou z věcí, které naši osobnost ovlivňují, je měsíc narození. Existuje spousta horoskopů, v tomto je každému měsíci přiřazená jedna květina a s ní i charakteristika osobnosti.

Leden je jako karafiát

Pro měsíc leden je hlavní květinou karafiát. Tato pozoruhodná květina symbolizuje, že lidé narození v lednu mají schopnost činit ostatní okolo sebe šťastnými i přesto, že si sami procházejí těžkým obdobím. Jsou to optimisté, vždy věří, že se život nakonec zlepší a úsměv z tváře jim mizí jen málokdy. Když se spojí s lidmi stejnými, jako jsou sami, jejich schopnosti se zintenzivní a dosáhnou nebývalého štěstí.

Únor jako kosatec

Únorovým lidem náleží kosatec. Jsou to velmi inteligentní a citliví lidé a ačkoliv o jejich schopnostech mnoho lidí rádo pochybuje, jsou opravdu pozoruhodní. Vždy najdou to nejlepší řešení pro své vnitřní problémy a lidem okolo sebe předávají spoustu světla. Pokud se dokáží oprostit od pochybností a studu a projeví svou pravou osobnost, mohou nalézt skvělé přátelství, které je bude naplňovat.

Březnu náleží narcis

Květina lidí, kteří se narodili v březnu, je narcis. Ten nám říká, že není nic špatného na tom být introvertní. Někteří lidé je mohou kritizovat, protože zůstávají sami sobě věrní a splňují nároky úspěšného života – sebelásku. Neměli by ale zapomínat, že je mnohem lepší být jen sám se sebou než s lidmi, kteří jim do života nepřinášejí žádnou hodnotu.

Dubnu náleží sedmikráska

Lidé narození v dubnu mají za květinu sedmikrásku. Přitahují pozornost kamkoliv vstoupí, obzvlášť pro jejich fascinující osobnost. Jejich odhodlání pro vše, co se rozhodnou dělat, je neuvěřitelné. Lidé se v jejich blízkosti cítí  v bezpečí. Na druhou stranu světlo, které vyzařují, může být trnem v oku pro některé závistivé osoby.

Konvalinka patří květnu

Květinou květnových lidí je konvalinka. Mají unikátní a pozitivní energii, která jim dovoluje vidět život optimisticky a s nadhledem, i když věci nejdou přesně podle jejich plánu. Jen málokdy jsou opravdu uražení, protože jen málo dbají na to, co o nich ostatní říkají. Vždy jsou připravení zažívat nové a vzrušující zkušenosti.

Květnu patří růže

Lidé, kteří se narodili v červnu, mají za květinu růži. Symbolizuje vášeň pro vše, co dělají. Nadšení, s jakým se vrhají do různých aktivit, je inspirující. Mají tendenci stanovovat si až příliš mnoho cílů, aby unikli nenávistné a moderní společnosti. Jejich největší touhou je žít poklidný rodinný život plný potěšení s lidmi, které mají nejraději.

Červenci náleží stračka

Červencové osoby reprezentuje okrasná stračka. Radí jim, aby vždy byli hrdí na to, kým jsou. Mají silnou auru, že ji můžeme spatřit už z dálky. Jsou to osoby, které mohou změnit svět a jednoho dne objeví svoje skutečné kvality, které pak využijí ve prospěch svůj i ostatních.

Srpnu náleží mečík

Lidem narozeným v srpnu náleží gladioly neboli mečíky. Symbolizují moudrost. Jsou to lidé, kteří mají k dispozici veškerou sílu na překonání překážek, které jim život klade do cesty. Jejich zkušenosti z minulosti jsou jim vždy velmi nápomocné k tomu, aby nesešli ze správné cesty k úspěchu a mohli se vždy rozhodnout správně. Když ale přeci jen udělají chybu, nemají problém to přiznat a poučit se z ní. Jsou vzorem harmonie a skromnosti.

Astry patří k září

Lidé narození v září mají za květinu astru, která jim pomáhá odhalit, kdo skutečně jsou. Jedna z jejich nejdůležitějších charakteristik je empatie. Obvykle se nenechají odradit negativním postojem ostatních, protože jsou přesvědčení, že v každém člověku se skrývá dobro. Neměli by se za svou povahu nikdy stydět, protože jsou pro ostatní opravdovým pokladem a stojí za to si je udržet blízko.

Aksamitník patří k říjnu

Pro osoby narozené v říjnu je nejdůležitější květinou aksamitník. Jsou to lidé, kteří tvrdě pracují a jsou odhodlaní stát se nejlepší verzí sebe samých. Vždy ochotně nabízí ostatním pomocnou ruku. Často se setkávají s nevěčností, neměli by se tím ale nechat odradit. Ne každý vždy ocení jejich schopnosti, měli by se tedy soustředit především na sebe a nechat ostatní pocítit důsledky jejich chování.

Symbol listopadu je chryzantéma

Pro lidi narozené v listopadu je symbolickou květinou chryzantéma. Jsou to lidé oddaní přemýšlení a rozvoji své mysli. Vždy hledají aktivity, které jim pomohou analyzovat sebe i své chování. Neustále se vyvíjejí, nahrazují staré návyky novými a snaží se zlepšovat ve všech aspektech. Pokud ale zůstanou věrní sami sobě a nebudou se přetvařovat, vždy budou na správné cestě.

Prosinci náleží pryšec

Květina prosincových lidí je pryšec nádherný, známý také pod názvem vánoční hvězda. Nejsou to lidé, kteří by milovali davy a velké skupiny, naopak bývají dost stydliví. Bojí se toho, že je ostatní budou ignorovat. Jejich pravý charakter se projeví až ve chvíli, kdy jsou s lidmi, které mají opravdu rádi. Pak mohou naplno projevit svou kreativitu a smysl pro humor a ukázat, co v nich doopravdy je.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Namastest.net