Když mrtvice ohlašuje příchod. Příznaky trvají jen pár minut, ale následky mohou být fatální

Cévní mozkové příhodě v mnoha případech předchází dočasná porucha krevního oběhu v mozku. Takzvaný přechodný ischemický záchvat, vykazuje příznaky příchodu mrtvice do 24 hodin. Proto je dobré nebrat tyto symptomy na lehkou váhu a okamžitě navštívit lékaře.

Potíže s řečí a zrakem

Přechodný ischemický záchvat se projevuje především problémy s řečí a zrakem. Jelikož ale tyto symptomy často odezní do několika málo minut, mnozí z nás je neberou příliš vážně, což může mít fatální následky. Bez ohledu na dobu trvání jsou tyto příznaky TIA časnou známou hrozícího příchodu mrtvice.

Hlavní příznaky příchodu mrtvice

  • Náhlá paralýza končetin a obličeje
  • Porucha řeči, pacient není schopen mluvit a zároveň nerozumí významu slov
  • Zhoršené vidění, obvykle se ztrácí část zorného pole jednoho oka
  • Ústa zakřivená směrem dolů, pacient není schopen vyřknout písmeno „o“
  • Závratě
  • Porucha polykání
  • Nejistá chůze, možné i úplné ochrnutí nohou
  • Ztráta vědomí

Všechny tyto příznaky obvykle trvají 2 – 15 minut. Nebudete-li je okamžitě řešit přivoláním sanitky, riskujete trvalé následky.

Obrázky: Freepik