Klíčové studie a názory na souvislost mezi kouřením a koronavirem

Jedna informace hlásá, že kouření nám může pomoci v boji proti koronaviru, jiné zprávy zase naznačují, že nás může vystavit většímu riziku. Čemu věřit a jaká je přesná souvislost mezi kouřením a onemocněním covid-19? Podívejte se s námi na některé klíčové studie a názory lékařských odborníků.

Kouření je pro naše zdraví stále škodlivé

V nadpisech některých článků jsme se mohli dočíst, že kuřáci mají čtyřikrát menší pravděpodobnost útoku COVID-19 a že kouření může snížit riziko koronaviru. Pro kuřáky je snadné takovým informacím uvěřit, protože si konečně své kouření mohou omluvit a obhájit. Ovšem stále platí jedna věc – kouření je pro naše zdraví škodlivé.

Teď je nejlepší čas přestat

Je pochopitelné, že pandemie může být velice stresujícím obdobím a spousta kuřáků hledá uklidnění právě v cigaretách. Ovšem pokud stále hledáte ten správný čas, kdy přestat kouřit, je to právě teď. Objevují se stále nové důkazy o souvislosti mezi kouřením a koronavirem. Kouření může zvýšit pravděpodobnost, že onemocníte, a to částečně proto, že kuřáci se více dotýkají své tváře a úst, takže se mohou snadněji infikovat, navíc kouření poškozuje plíce, čímž se stáváte zranitelnějšími vůči těžkých onemocněním způsobeným respiračními chorobami, jako je právě covid-19.

Proč by mělo kouření snížit riziko COVID-19?

Francouzští vědci uvedli, že virus vstupuje do našich buněk zachycením na proteinové receptory zvané ACE2, jež se nacházejí na povrchu určitých buněk. Podle jejich teorie se nikotin váže na receptory ACE2, čímž brání navázání viru a potenciálně snižuje množství viru, které může vstoupit do plicních buněk člověka. Ovšem i kdyby mělo kouření malý ochranný účinek vůči COVID-19, stále by jej vyvážila dobře známá poškození, která kouření způsobuje – ucpání tepen, srdeční infarkt, mrtvice.

Obrázky: Freepik