Vliv lockdownu na lidský mozek. Vědci se domnívají, že může vyvolat strach a úzkost i u zdravých jedinců

Koronavirová pandemie zatím stále neutichá, a proto se objevují další a další nové studie o dopadu současné situace na naše tělo i psychiku. Jeden z výzkumů se soustřeďuje na vliv lockdownu na náš mozek. Přesněji řečeno, nová studie neříká, že skutečná infekce covidu-19 ovlivňuje náš mozek, ale spíše se věnuje dopadu celé zkušenosti se samotným covid-19 na zdravé lidi a jejich psychiku.

Zvýšení objemu mozku po lockdownu

Autoři studie předpokládají, že za změny mozku, které pozorovali u 50 dobrovolníků před a po vypuknutí koronavirové pandemie, mohly být zodpovědné emoční stresy. Amygdala v našem mozku, jak je známo, je spojena se stresem a emocemi. Studie ukazuje, že objemové změny v mozku nastaly po počátečním období a omezeních v důsledku COVID-19. Zapojení amygdaly může naznačovat, že stres a úzkost mohou být zdrojem pozorovaného jevu. Vědci díky zjištěným informacím navrhují úřadům, aby výsledky zohlednily při nařízení lockdownu.

Hluboce zasažené duševní zdraví nenakažených jedinců

Zjištění ukazují, že zdraví mladí jedinci bez záznamu o zdravotních problémech byly duševně hluboce zasaženi vypuknutím COVID-19. Proto autoři studie navrhují politikům, aby přihlíželi na dopad svých rozhodnutí na celkový blahobyt populace. Jiní odborníci se ale domnívají, že výsledky studie by nemusely úřady nutně znepokojovat. Změny objemu mozku lze totiž interpretovat mnoha způsoby. Jistě, mohli bychom považovat zvýšený objem amygdaly jako důkaz, že lockdown vyvolal u lidí větší úzkost a strach, ale mohli bychom jej také interpretovat tak, že lidé kvůli národní krizi více podporují vládu.

Obrázky: Freepik