Koronavirus a jeho pozitivní vliv na lidskou kreativitu

Pandemie koronaviru do velké míry ovlivnila a stále ovlivňuje naše životy. Na jaře byla navíc spojena s poměrně dlouhou dobou tak zvaného lockdownu a karantény, které lidi na několik týdnů uvěznily v jejich domovech. Ze studií, které se vlivem těchto fenoménů na lidskou psychiku a chování zabývaly, vyplynula zajímavá skutečnost. Lidé se díky karanténě stali kreativnějšími. Již dříve se objevilo několik vědeckých studií, které tvrdily, že sociální osamělost je jednou ze základních složek a podmínek kreativity. Jako důkaz pro pravdivost této teorie se často uvádělo, že například nejrůznějších významné vědecké objevy byly v naprosté většině případů výsledkem osamělé práce vědců v průběhu dějin.

Kreativita a její projevy

Každý člověk má v sobě určitou touhu něco vytvářet, měnit či zlepšovat. Kreativita je jedním z důležitých motorů lidského pokolení. Inspirovala objevitele, vynálezce, umělce i vládce a jen díky touze po sebeprosazení a zlepšování se v průběhu dějin civilizace vyvíjely. Podobně jsme na tom byli my v době karantény. Najednou jsme měli čas vytvořit si doma hezčí prostředí nebo vlastníma rukama vytvořit nějakou věc. Tím jsme se nejen vnitřně uspokojili a zrelaxovali, ale také osobnostně rostli. Mnoho z nás mělo moderním a rychlým způsobem života kreativitu v sobě jakoby potlačenou, epidemie koronaviru paradoxně pomohla k tomu, že jsme ji v sobě znovu objevili, dostali jsme k tomu příležitost. Díky koronaviru tak lidé vymalovali svoje domovy, přestěhovali nábytek, spravili či vyhodili staré a nefunkční věci, vyrobili si věci nové, ze dřeva, kovu, hlíny či dalších materiálů, začali hrát na hudební nástroje či psát, ženy začaly vařit, šít, plést či malovat.

Proč si kreativitu udržet i nadále?

Kreativita je pro život velmi důležitou vlastností, a to jak pro život osobní, tak i pracovní.  Pomáhá bojovat proti nejrůznějším strachům a obavám, neboť tvořivý člověk ví, že v případě problémů najde nové řešení. Kreativita pomáhá k tomu najít lepší práci, být v práci úspěšný či si vybudovat své vlastní podnikání. V neposlední řadě tvořiví lidé mají lepší sebevědomí a navazují i udržují lépe vztahy s ostatními lidmi.

Obrázky: Pixabay