Koronavirus jako předpověď konce světa. Věřící hledají odpovědi v Bibli

Miliardy lidí po celém světě nyní žijí život, jaký si snad nikdy nedokázali ani představit. Celosvětová karanténa, omezený pohyb, uzavřené obchody, tak vypadá dnešní doba. Není divu, že se mnoho lidí uchýlilo ke čtení Bible a proroctví o konci světa, hledajíc odpovědi. Je koronavirus skutečně předpovězen v knize Zjevení jako předchůdce konce věků?

Existuje souvislost mezi COVID-19 a koncem světa?

Dle Bible bude konci světa předcházet znamení na nebesích a na Zemi. Představení označují tato biblická znamení jako události, symboly, objekty nebo dokonce i lidi, jejichž příchod bude spojen s božím plánem pro budoucnost. Přestože koronavirus není v Bibli jmenovitě uveden, Ježíš varoval před příchodem moru. Ale znamená to snad, že má koronavirus vazby na Bibli a představuje druhý příchod Krista? Žádný z věřících a představených vám takové tvrzení nepotvrdí, ale ani nevyvrátí.

Obrázky: Freepik