Nová naděje na obzoru. Vědci vyvinuli jednoduchý krevní test, který dokáže přesně určit výskyt smrtelné choroby

Krevní test detekuje bílkovinu, která pochází z mozku a je specifická pro Alzheimerovu chorobu. Vědci odhadují, že vyšetření by mohlo nahradit magnetickou rezonanci (MRI) a pozitronovou emisní tomografii (PET) a přispět tak k včasné diagnóze onemocnění.

Vývoj krevního testu

Vědci v USA vyvinuli krevní test, který dokáže detekovat Alzheimerovu chorobu bez nutnosti zobrazovacích testů nebo punkce v páteři. Test u prvních 600 pacientů byl úspěšný. Výzkumníci však chtějí ověřit své nálezy na větším počtu pacientů různých národností, než začne jeho široké uplatňování.

Diagnóza onemocnění není snadná

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, ale její diagnóza není jednoduchá, zejména v raných stádiích. Diagnóza zahrnuje klinické a neurologické hodnocení pacienta, stejně jako různé testy. Konečná odpověď na to, zda se jedná o Alzheimerovu chorobu, je dána dvěma charakteristickými ukazateli:

  • Patologická akumulace dvou proteinů (nazývaných beta-amyloid a tau) v mozku
  • Neurodegenerace (progresivní, pomalá ztráta nervových buněk v určitých oblastech mozku)

Tyto známky jsou hodnoceny zobrazovacími testy mozku (např. MRI) a páteřní punkcí (lumbální punkce). Punkce odebere vzorek tekutiny (nazývané mozkomíšní mok), která obklopuje mozek a míchu. V mozkomíšním moku se měří hladiny beta-amyloidu a celkového tau proteinu.

Krevní test by byl krokem vpřed

Vývoj spolehlivého krevního testu, který by mohl snížit potřebu zobrazovacích testů, by byl významným krokem vpřed, jak uvádí vědci. Krevní test je levnější, bezpečnější a snadněji aplikovatelný než MRI nebo PET. Může zlepšit diagnostiku, ale také výběr pacientů, kteří se budou účastnit klinických studií.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Academic.oup.com