Místo v horní části těla předpovídá rozvoj cukrovky nebo útok srdečního infarktu. Na co si dát pozor?

Stav naší ústní dutiny může být dobrým ukazatelem našeho celkového zdraví. Pokud však dodržujete správnou ústní hygienu, a přesto se stav zhorší, mohou být na vině dvě nemoci. Pokročilá gingivitida přímo souvisí se srdečním infarktem a cukrovkou. Dle nejnovějších studií totiž lidé s těmito nemocemi mají vyšší pravděpodobnost rozvoje onemocnění dásní. Tyto znalosti mohou přispět k úsilí o prevenci těchto nemocí.

Rozsáhlý výzkum z Norska

Ve své analýze nazvané Trøndelag (HUNT Study) se vědci zabývali 4 933 náhodně vybranými účastníky, kteří vyplnili dotazníky o svém životním stylu, lécích, které užívají, a nemocech, jako je cukrovka 2. typu a infarkt myokardu. Poté byla klinicky zhodnocena jejich ústní hygiena, zejména stav jejich zubů a měkkých tkání, přičemž byli odpovídajícím způsobem podrobeni dentálnímu radiologickému vyšetření.

Výsledky studie

Průměrný věk účastníků byl 52 let, 56 % ze všech dobrovolníků zaujímaly ženy. Celkem 147 (3,0 %) účastníků uvedlo předchozí prodělání infarktu, 224 (4,5 %) mělo diabetes mellitus, 165 (3,3 %) zase zvýšené HbA1c neboli glykovaný hemoglobin (48 mmol/mol nebo více) a 866 (17,6 %) trpělo těžkou parodontitidu.

Existence diabetes mellitus byla hodnocena dotazníky a může zahrnovat širokou škálu závažnosti, od špatně kontrolované po dobře kontrolovanou. Z tohoto důvodu jsme také zkoumali vztah mezi zánětem dásní a HbA1c (glykovaným hemoglobinem), který ukazuje průměrné hladiny krevního cukru za poslední 2 – 3 měsíce. Pacienti s cukrovkou jsou vystaveni vyššímu riziku diabetických komplikací, když jsou hladiny HbA1c 48 mmol/mol nebo vyšší.

Souvislost mezi cukrovku, infarktem a ústní hygienou

Vědci zkoumali, zda cukrovka, zvýšený HbA1c a předchozí srdeční infarkt předpovídají pravděpodobnost rozvoje závažného onemocnění dásní. Zjistili, že skutečně existují významné souvislosti mezi diabetes mellitus, zvýšeným HbA1c, předchozím srdečním infarktem a závažným onemocněním dásní s poměry pravděpodobnosti 1,4, 1,5 a 1,7, v tomto pořadí. Zejména podle výsledků se s větší pravděpodobností vyvine parodontitida u těchto jedinců:

  • Pacientů s cukrovkou o 40 %
  • Účastníků s o 50 % vyšším HbA1c
  • U přeživších se srdečním infarktem o 70 %

Tato konkrétní studie vycházela z předchozích důkazů, které naznačovaly, že lidé se zánětem dásní jsou vystaveni většímu riziku srdečního infarktu a rozvoje cukrovky a že lidé s cukrovkou mají větší riziko vzniku zánětu dásní. Dohromady tato zjištění ukazují, že dodržování ústní hygieny by také mohlo prospět celkovému zdraví.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Niddk.nih.gov, Ygeiamou.gr