Mozek pracuje lépe s větším množstvím klíčového vitamínu. Odbornící nabádají na jeho dostatečný příjem

Pokud chcete mít mysl ostrou jako břitva až do stáří, ujistěte se, že má vaše tělo dostatečnou hladinu vitamínu D. Je totiž možné, že jeho zvýšená úroveň snižuje riziko vzniku demence. Tato zjištění pocházejí z první studie svého druhu, ve které byly prováděny mozkové pitvy starších lidí, kteří zemřeli z různých příčin, říká vedoucí studie Dr. Kyla Shea.

Vitamín D podporuje různé funkce těla

Jak vědci uvádějí, vitamín D podporuje mnoho funkcí v lidském těle. Nejlepším zdrojem je samozřejmě vystavení slunečnímu světlu. Co se týká potravin, na vitamín D jsou bohaté především tučné ryby, rybí olej a obohacené potraviny.

 

Nová studie

Za tímto účelem vědci provedli pitvy mozku u 290 starších lidí. Až 40 % z nich bylo diagnostikováno demencí v určitém okamžiku života. Dalších 24 % trpělo mírnou duševní poruchou, která se může vyvinout v demenci. Jejich věk se pohyboval od 86 do 98 let. Tito starší lidé se zúčastnili studie o paměti a stárnutí, která začala v roce 1997. Když byli ještě naživu, byli pravidelně testováni, aby se posoudily jejich duševní schopnosti.

Vědci zkoumali koncentrace, které měl vitamín D ve 4 oblastech mozku, z nichž:

  • 2 jsou spojeny s Alzheimerovou chorobou
  • 1 souvisí s vaskulární demencí
  • 1 z nich nemá žádné známé souvislosti s Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí

Jaké jsou tedy závěry?

Vědci nejprve zjistili, že v mozkové tkáni se skutečně nachází vitamín D. Navíc jeho vysoká koncentrace ve všech 4 zkoumaných oblastech byla spojena s lepšími duševními funkcemi. Souvisela také s 25 % až 33 % snížením rizika vzniku demence a mírné duševní poruchy.

Paradoxem však je, že koncentrace vitamínu D v mozku neovlivnila určité léze charakteristické pro Alzheimerovu chorobu, jako je akumulace plaků z bílkoviny nazývané beta-amyloid. To vědce překvapilo, ale na druhou stranu vědí, že demence je komplexní onemocnění, které mnohá svá tajemství dobře skrývá. Ať tak či onak, vědci zdůrazňují, že vitamín D musí být užíván ve správných dávkách, aby byl účinný. Doporučeno je:

  • 600 mg denně pro osoby do 70 let
  • 800 mg pro osoby starší 70 let

Je třeba se vyvarovat užívání velkých dávek denně, protože v takovém případě může mít vitamín D toxické účinky.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Alz-journals