Mrtvice nepřichází znenadání. Rozpoznání prvotních projevů je pro zotavení zásadní

Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí na celém světě a každoročně postihne až každému šestému člověku bez ohledu na věk. V České republice postihuje toto kardiovaskulární onemocnění v průměru kolem padesáti tisíc lidí ročně, přičemž zhruba čtvrtina z nich v jeho důsledku zemře. Její průběh může být různě závažný od mírného a téměř nepostřehnutelného, až po kritické ataky, při kterých jde každou vteřinou doslova o život.

I když nezabije, může zanechat trvalé následky

Cévní mozková příhoda, známá též pod zkratkou CMP, případně pod názvy mozková mrtvice či mozkový infarkt, je náhle vzniklé postižení části mozkové tkáně, k němuž došlo v důsledku poruchy jejího prokrvení. To se nejčastěji stává v důsledku krevní sraženiny, která blokuje průchod krve, anebo ve vzácnějších případech prasknutím mozkové cévy a rozlití krve do mozkových plen. 

I když druhá varianta je obvykle velmi nebezpečná, v obou případech hraje roli čas a včasný zásah lékařů, který může pacientovi nejen zachránit život, ale také co nejvíce zmírnit následky, které s sebou mrtvice do pacientova budoucího života ponese. Proto je zapotřebí, aby byli všichni lidé co nejvíce informováni o tom, jakými příznaky se mozková mrtvice projevuje a včas přivolali rychlou lékařskou pomoc, když se stanou jejími svědky.

Projevy cévní mozkové příhody

Nejčastější a nejzjevnější příznaky, které nám napovídají, že jsme se právě stali svědky své či cizí mozkové příhody jsou:

  • Ochrnutí některé nebo všech končetin na jedné straně těla (pacient není schopen zvednout ruku nebo nohu, špatně se mu tedy pohybuje a při pokusu o úsměv či mluvení se pohne jenom jedna strana obličeje)
  • Ochrnutí jedné poloviny obličeje, které poznáte podle pokleslého koutku úst, případně i oka na stejné polovině obličeje
  • Potíže s mluvením či porozuměním mluvené řeči, kdy postižený může působit až zmateným dojmem. Pokud už mluví, často mluví z cesty a nesrozumitelně
  • Porucha rovnováhy a koordinace pohybů, pacient může padat či bourat do předmětů
  • Závratě a nucení na zvracení, či přímo zvracení
    • Potíže s chůzí, ale i se stáním na místě
    • Silná bolest hlavy, která je typická pro krvácení do mozku
  • Potíže s viděním, tedy rozmazané vidění či výpadek některé části zorného pole

V případě, že se stanete svědky vzniku těchto příznaků u druhého člověka, na nic nečekejte a okamžitě volejte záchrannou službu. Můžete tím rozhodnout o něčím životě nebo smrti.

Obrázky: Freepik