Na cévní mozkovou příhodu tělo upozorňuje až týden předem. Znalost varovných signálů vám může zachránit život

U poloviny pacientů s mozkovou mrtvicí došlo k prvním příznakům o týden dříve. Při akutní ischemické cévní mozkové příhodě v důsledku krevních sraženin, případně při zúžení tepen, což vede ke snížení průtoku krve do mozku, dochází nedostatkem kyslíku k odumírání mozkových buněk. To může mít zcela katastrofální následky, tento stav může totiž skončit smrtí nebo doživotními následky. Laicky se zdá, že mrtvice přichází bez varování, podle odborníků tomu tak není a včasné rozpoznání příznaků může dotyčnému zachránit život.

Varovné příznaky pociťuje až polovina pacientů

Nemusí tomu tak být vždy, ale podle odborníků u 20-50 % pacientů lze vyčíst v anamnéze varovné příznaky asi týden před životu ohrožující mrtvicí. Může jít o celé spektrum příznaků, přičemž některé jsou velmi mírné, že si jich dotyční nemusí ani všimnout, jindy mají horší průběh, ale jsou zaměnitelné za jiné onemocnění nebo obtíže. Při včasném rozpoznání nebezpečných příznaků je však vhodné vyhledat lékařskou pomoc, může jít totiž doslova o život.

Tranzitorní ischemická ataka předchází mrtvici

U mnoha pacientů se před mrtvicí objevuje stav takzvané tranzitorní ischemické ataky, pro kterou se používá zkratka TIA. Je to přechodný stav a lékaři považují tento záchvat za „varovnou“ cévní mozkovou příhodu nebo také za mini cévní mozkovou příhodu, protože příznaky jsou obdobné a netrvají déle než pět minut. Studie z roku 2015 zveřejněná v časopise Neurology však podotýká, že při TIA nedochází k odumření mozkových buněk oproti stavu náhlé mrtvice. Podle vědců k TIA dochází asi týden před běžnou ischemickou mrtvicí.

43 % pacientů trpělo TIA už týden před mrtvicí

V rámci studie vědci analyzovali 2416 pacientů postižených mrtvicí a z toho:

  • u 17 % došlo k příznakům až v den cévní mozkové příhody
  • 9 % pacientů mělo potíže už den před mrtvicí
  • 43 % postižených mrtvicí mělo příznaky už týden před samotnou ischemickou cévní mozkovou příhodou

Příznaky, které mohou zachránit život

U tranzitorní ischemické ataky jsou příznaky dočasné, ale jsou velmi podobné u klasické mrtvice. Při včasném zásahu lékařů jsou však vyřešeny v rámci jednoho nebo několika dnů, při náhlé mrtvici však může jít o život. Při kterých příznacích je vhodné vyhledat lékařskou pomoc a zachránit tím život sobě nebo svým blízkým? Lékaře vyhledejte při:

  • Necitlivosti, strnulosti, ochrnutí nebo slabosti v oblasti obličeje, paží nebo nohou, především v případech, kdy je postižená pouze jedna strana těla
  • Náhlé zmatenosti, potížích s koordinací a potížích s mluvením
  • Problémech se zrakem (někdy může jít o obě oči, někdo pouze o jedno)
  • Závratích, ztrátě rovnováhy a nepříjemných pocitech nejistoty nebo rotace bez zjevné příčiny
  • Potížích s chůzí a vrávorání
  • Akutních nebo netypických bolestech hlavy

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Cardiacscreen.co.uk, Nhs.uk