Naděje lepších zítřků. Dobré zprávy o covidu, které jsme před rokem neměli

Věda, znalosti, spolupráce a optimismus jsou v boji proti koronavirové pandemii zásadní. Nevíme, co se stane v nadcházejících měsících, všechny nové genetické varianty jsou příčinou nejistoty. Ale i po roce, kdy máme pocit, že jsme se nepohnuli z místa, můžeme inklinovat k optimismu, protože pokrok ve vědě nás povzbuzuje každý den. Abyste nebyli neustále plní negativismu, řekneme vám deset dobrých zpráv o koronaviru.

Existuje více článků o SARS-CoV-2 a COVID-19 než o malárii

Dnes se toto číslo znásobilo o více než 600 a již přesahuje 100 000 článků. Je registrováno více než 4 800 studií o probíhajících léčbách a vakcínách. O COVID-19 začínáme vědět více než o jiných nemocech, které studujeme po celá desetiletí.

Více než 200 nových vakcín

Před rokem bylo zdůrazněno, že došlo k 8 novým projektům vakcín proti koronaviru SARS-CoV-2. Nyní je více než 195 kandidátů, z nichž nejméně 71 je již v klinických studiích. Nikdy nebylo investováno tolik peněz a nedošlo k takové spolupráci při vývoji vakcín mezi veřejnými a soukromými subjekty, výzkumnými středisky, univerzitami, farmaceutickými společnostmi a nevládními organizacemi.

Vakcíny mRNA jsou velmi bezpečné

Jedním z možných závažných účinků vakcín je anafylaxe, život ohrožující alergická reakce, ke které obvykle dochází krátce po podání vakcíny. Systém hlášení nežádoucích účinků vakcín zaznamenal pouze 66 případů anafylaxe na 17,5 miliónu dávek v USA. Nebyla zjištěna žádná úmrtí. To nám umožňuje potvrdit, že prozatím jsou vakcíny mRNA velmi bezpečné.

Vakcíny jsou účinné

Izrael je zemí s největším počtem očkovaných obyvatel (3,67 miliónů Izraelců). Předběžné údaje ukazují, že očkování je účinné. Počet infekcí významně klesá, zejména u lidí starších 60 let.

Důvěra ve vakcíny se zvyšuje

Po podání více než 160 miliónů dávek vakcín proti infekci covid-19 se zvyšuje důvěra populace v očkování.

Imunitní odpověď proti viru trvá nejméně 8 měsíců

Znalost toho, jak dlouho imunitní odpověď proti viru trvá, je nezbytná pro stanovení ochrany proti opětovným infekcím, závažnosti onemocnění a účinnosti vakcíny. Bylo ověřeno, že i když existují určité rozdíly v odpovědi podle každého jednotlivce, u většiny lidí se uchovává silná imunitní a buněčná odpověď nejméně 6 – 8 měsíců po infekci bez ohledu na průběh onemocnění.

Nová léčba nejzávažnějších případů

Už moc dobře víme, že covid je mnohem více než jen zápal plic nebo chřipka. Přestože nemáme specifické antivirotikum, které by nás před virem chránilo, existují kombinace léčby, které výrazně zlepšují prognózu a snižují úmrtnost v nejzávažnějších případech.

Žádná chřipka

Existovaly vážné obavy z toho, jak se bude chovat SARS-CoV-2 v zimních měsících s jinými častými respiračními patogeny. Dobrou zprávou je, že v této sezóně chřipka a další respirační viry zmizely, a to jak v měsících červen až srpen na jižní polokouli, tak nyní i na severní polokouli.

Můžeme sledovat vývoj viru v reálném čase

Genetické změny mohou mít potenciální vliv na chování viru, je nezbytná jeho analýza a monitorování. Dobrou zprávou je, že dnes máme schopnost sledovat vývoj viru v reálném čase a vývoj nových genetických variant.

Globální pandemie klesá

Nevíme, jak se bude pandemie vyvíjet v následujících měsících. Vzhledem k intenzitě, kterou doposud měla, je pravděpodobné, že zde budou nové vlny, ale možná méně invazivní. Ale dobrou zprávou je, že na globální úrovni v současné době pandemie klesá.

Obrázky: Freepik, Zdroj: Bioguia.com