Nálady jako na houpačce. Symptomy bipolární poruchy

Bipolární porucha je duševní nemoc, která se vyznačuje extrémními změnami nálad. Příznaky mohou zahrnovat mánii, zvýšenou formu nálady, nebo epizody deprese. Lidé s bipolární poruchou tedy mohou mít problémy s plněním každodenních úkolů jak ve škole, tak i v práci nebo s udržováním mezilidských vztahů. Zde jsou příznaky bipolární poruchy, které ji doprovázejí a které bohužel není možné žádnou léčbou ani léky odstranit. Takto nemocní pacienti se musí s těmito příznaky naučit žít a regulovat je pomocí léků.

Symptomy bipolární poruchy

U bipolární poruchy se mohou vyskytnout tři hlavní příznaky – mánie, hypomanie a deprese. Při prožívání mánie se pacient může cítit emočně velice vysoko, prožívá vzrušení, impulzivitu, euforii a je naplněn spoustou energie. Během mánie může utratit spoustu peněz, provozovat nechráněný sex a užívat drogy.

Hypomanie na rozdíl od mánie nemusí mít za následek potíže v práci, ve škole nebo v mezilidských vztazích. Lidé s hypomanií však stále prožívají změny nálad.

Přijdou-li na řadu epizody deprese, jedinec cítí hluboký smutek, beznadějnost, ztrátu energie, nezájem o činnosti, které ho kdysi bavily, myšlenky na sebevraždu a příliš slabý nebo hluboký spánek. 

Ačkoli se v dnešní době nejedná o žádný vzácný zdravotní stav, bipolární porucha je stále těžko diagnostikovatelné onemocnění.

Obrázky: Freepik