Návyky, které škodí mozku a měli byste se jich zbavit

Mozek je klíčovým orgánem, který řídí činnost celého těla a zprostředkovává naše vnímání a porozumění okolnímu světu. Jedny z nejhorších nemocí proto jsou ty, při kterých dochází k poškození mozku a zhoršování poznávacích schopností i schopností ovládat své vlastní tělo. Některé faktory, které ovlivňují vznik podobných chorob, ovlivnit nemůžeme. Jiné ale ano. Kondice našeho řídicího orgánu závisí do velké míry i na našem životním stylu a dalších faktorech. Prozradíme vám, které návyky mozku škodí a měli byste se jim vyhnout.

Dlouhotrvající nuda

Nuda není škodlivá, to bychom chtěli předeslat. Pakliže ale dlouhodobě po svém mozku nevyžadujete žádnou činnost, nevystavujete ho výzvám a novým podnětům, jednoduše zakrní. Dostatečná intelektuální stimulace vám pomůže udržet svou psychickou kondici do vysokého věku.

Vynechání snídaně

Podle jisté japonské studie mají lidé, kteří pravidelně vynechávají snídani, až o 36 % vyšší riziko vzniku mozkové mrtvice. Bez dostatku glukózy náš mozek prostě nedokáže správně fungovat a má obtíže s přijímáním nových informací, s vizuálním a prostorovým porozuměním světu a špatně si pamatují.

Spaní s telefonem vedle hlavy

Mobilní telefon kolem sebe vyzařuje elektromagnetické pole, které je prokazatelně škodlivé pro nervovou soustavu člověka, způsobuje bolesti hlavy a přispívá také k tvorbě nádorů. Z tohoto důvodu je vhodné co nejvíce omezit dobu, kdy máte telefon v těsné blízkosti své hlavy.

Příliš mnoho jídla

Konzumace jídla, které je chudé na živiny, způsobuje, že se v mozku neaktivuje pocit sytosti a tělo dál baží po jídle, které by mu dodalo látky, které ke svému fungování potřebuje. Pokud hlad tišíte dalšími nutričně málo hodnotnými potravinami, nejenže si tím zaděláváte na obezitu a další zdravotní potíže, ale významně tím snižujete výkonnost mozku a můžete se projíst až k demenci.

Nedostatek spánku

Spánek je zásadní pro celkové zdraví těla, včetně mozku. Ve spánku mozek ukládá vzpomínky a také ze svých struktur odstraňuje toxiny, které ho mohou potenciálně poškodit. Ve chvíli, kdy vám spánek chybí, dochází k nahromadění plaku, snížení schopnosti nervových vláken přenášet vzruchy a tím i ke zvýšení rizika vzniku neurodegenerativních onemocnění.

Příliš mnoho cukru

Rafinovaný cukr je škodlivý pro každou buňku našeho těla, včetně nervového systému. Podle výzkumů nadměrná konzumace cukru vede ke vzniku Alzheimerovy choroby.

Obrázky: Bariladaat