Názory odborníků na škodlivost nošení obličejové masky během sportování

Látkové roušky a respirátory ovládly dnešní svět. Bez roušky nesmíme na úřady ani do obchodu a je jen otázkou času, kdy je budeme muset nosit i na volných prostranstvích. Vzhledem k tomu, že žádné druhy podniků u nás nečelí restrikcím a zavírání, veškeré tělocvičny i venkovní sportoviště jsou stále v provozu. A zde vyvstává otázka: Je nutné během sportování nosit na obličeji roušku? A pokud byste se o trénink v roušce pokoušeli, neškodíte tím svému zdraví? Jednoznačná odpověď ve skutečnosti neexistuje. Respektive zní: Nevíme.

Nepohodlí neznamená ohrožení

Že nošení roušek na obličeji způsobuje nepohodlí, to je zcela patrné. Zdali je však toto nepohodlí také zdraví škodlivé, to už je otázka pro delší diskuse a hlavně výzkumy, které dosud nebyly provedeny. Navzdory všeobecně rozšířenému přesvědčení, že zakrývání dýchacích cest během intenzivní fyzické zátěže škodí, lékaři důrazně doporučují roušku z obličeje na veřejnosti pokud možno nesundávat.

Odpůrci zakrývání obličeje argumentují tím, že nedostatek kyslíku v krvi způsobený zakrytím dýchacích cest, potažmo hromadění oxidu uhličitého v důsledku téhož, způsobuje příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlay, ospalost, zmatenost či dokonce ztrátu vědomí. Pakliže jsou však roušky používány správně, podle odborníků nejsou schopné žádné z těchto stavů vyvolat.

Testy na zdravotnících neodhalily abnormality

Ačkoliv oficiální vědecké výzkumy na toto téma dosud nebyly provedeny, odehrálo se několik testů s dobrovolníky z řad zdravotního personálu, který testoval používání respirátorů kategorie N95, který filtruje 95 procent částic ze vzduchu a je nejuzavřenější a nejméně prodyšný z doposud existujících respirátorů. Zdravotníci, kteří je nosili prakticky bez přestávky celý den (s výjimkou krátkých přestávek na jídlo a pití), byli testováni na výskyt abnormálních hodnot hladiny kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Odchylky od normálu přitom byly naprosto minimální.

Testování při vysoké fyzické zátěži nicméně nebyly dosud provedeny. Proto se doporučuje roušky při sportu z obličeje nesundávat, ale poněkud snížit intenzitu tréninku, abyste omezili nároky organismu na zvýšenou spotřebu kyslíku.

Obrázky: Freepik