Nedávné studie objasnily, jakými způsoby covid napadá mozek

Nyní je již dobře známo, že nový typ koronaviru napadá plíce a další životně důležité orgány v těle, včetně ledvin, srdce a jater. Nedávné studie však potvrdily, že vysoce infekční virus ovlivňuje i lidský mozek. Lékaři jsou stále častěji svědky neurologických příznaků u pacientů s COVID-19.

Co objevila první studie?

Poskytla jasný důkaz, že virus SARS-CoV-2 způsobuje různé neurologické projevy a napadá mozkové buňky. Výzkum byl proveden na 64 pacientech s COVID-19 v 11 nemocnicích. Střední věk pacientů byl 66 let. Bylo zjištěno, že nejčastějšími neurologickými příznaky byly zmatenost (53%), neklid (31%), klinické příznaky postižení kortikospinalního traktu (31%) a bolesti hlavy (16%).

Výsledky druhé studie

Druhý výzkum zahrnoval 509 pacientů. U 215 jedinců se vyvinuly neurologické projevy na počátku onemocnění, u 315 pacientů až během hospitalizace a u 419 v průběhu onemocnění. Vědci také zjistili, že nejčastější neurologické projevy nemoci zahrnovaly myalgii (44,8%), bolesti hlavy (37,7%), encefalopatii (31,8%), závratě (29,7%), zkreslené pocity chuti (5,9%) a ztrátu čichu (11,4%).

Výsledky obou studií poukazují na to, že u pacientů s COVID-19 se mohou z důvodu onemocnění vyvinout neurologické projevy. Vysoce infekční nákaza je také spojena s těžkými a smrtelnými neurologickými projevy nemoci, včetně mrtvice a encefalitidy.

Obrázky: Pixabay