Poslouchejte, co se vám tělo snaží sdělit. Netypický příznak Parkinsonovy choroby, který často zůstává bez povšimnutí

Parkinsonova choroba je vážné progresivní onemocnění centrální nervové soustavy, které má vliv na motoriku i řeč. Na toto onemocnění upozorňuje nejčastěji charakteristický třes, chvění rtů, svalová ztuhlost nebo jiné potíže s motorikou. Existuje však množství dalších symptomů, které upozorňují na tuto chorobu ještě několik let před samotným propuknutím nebo před stanovením diagnózy. Tyto příznaky bývají často opomíjené.

Nadměrné pocení jako příznak Parkinsona

Při Parkinsonově chorobě dochází k řadě významných změn v autonomním nervovém systému, což ovlivňuje chod celého organismu a má vliv i na pocení. V případě nadměrného pocení, pro které lékaři používají název hyperhidróza, je nutné podstoupit další vyšetření, protože se může jednat o jeden z příznaků Parkinsona. Podle americké nadace American Parkinson Disease Foundation se pak týká takové pocení především „horní části těla“.

Snadné přehřátí u lidí s Parkinsonem

Kromě zvýšeného pocení dochází u lidí s Parkinsonovou chorobou k postižení čichu, to může mít za následek přehřátí organismu, protože si nemusí uvědomovat přítomnosti zvýšeného pachu v souvislosti s pocením. Pacientům s diagnostikovaným Parkinsonem je proto vhodné upravit léčebný plán, když se více potí. U těch, co tuto diagnózu nemají stanovenou, je na zvážení vyšetření, které dané onemocnění potvrdí nebo vyloučí. Včasné stanovení diagnózy totiž může oddálit zhoršení celkového stavu, kdy dochází ke zhoršení motoriky, ke křečím nebo ke svalové ztuhlosti.

Další netypické příznaky Parkinsonovy choroby

Podle lékařů jsou pacienti přesvědčeni, že Parkinsonova choroba je typická pouze třesem a chvěním, zhoršenou motorikou. Nebývá tomu ale tak, existuje celá řada další příznaků, které přicházejí v kombinaci s nadměrným pocením, ale i bez něho. Může se jednat o:

  • Stres, deprese, změny nálad
  • Potíže s kognitivními funkcemi, přemýšlením, koncentrací
  • Úzkosti
  • Únavu a vyčerpání

Na pocení mohou mít vliv i léky užívané pro léčbu Parkinsonovy choroby nebo jiných vážných onemocnění, proto je vždy nutné obrátit se na svého lékaře, který prověří nadměrné i nedostatečné pocení v horkém letním počasí, což může vést taktéž k přehřátí organismu a ke zhoršení zdravotního stavu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Parkinsons.org.uk