Demence popisuje více než 100 různých stavů. O tomto příznaku se ale příliš nemluví

Problémy se zapomínáním občas zaznamená každý z nás. Před odchodem z domu se vracíme klidně několikrát, protože nejsme schopni pobrat všechny potřebné věci najednou. Někdy se jedná jen o roztržitost, zejména když toho máte dost, někdy ale může jít o hlubší kognitivní problém, jako je právě demence. A ta rozhodně nemusí být jen „stařecká“.

Kognitivní porucha

Demence je tedy kognitivní poruchou, která ale zahrnuje velice široký pojem. Vzhledem k tomuto je velmi obtížné diagnostikovat její příznaky. Existují však specifické příznaky, díky kterým lze určit, že se skutečně jedná o demenci. A mezi nimi je příznak, o kterém se příliš nemluví. Projevuje se v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách.

Zmatenost a podrážděnost

Právě tyto dva příznaky se mohou vyskytovat právě v pozdním odpoledni nebo večer. Pokud je pociťujete pouze čas od času, je to normální. Každý z nás se někdy necítí v pořádku a je zapotřebí to nějak ventilovat. Jestliže se ale u vás tento stav pravidelně opakuje, odborníci doporučují, abyste se nechali testovat na demenci. Demence je velice závažný stav, který může být zavedením potřebné léčby pod kontrolou.

Sundowning

Tento výraz je typický zejména pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou nebo demencí. Není to nic jiného než podrážděnost v okamžiku, kdy zajde slunce (řečeno s nadsázkou). Termín sundowning totiž můžeme volně přeložit jako „západ slunce“ a jedná se o stav zmatku, ke kterému dochází pozdě odpoledne a trvá do noci.

Projevy sundowningu

Na tento stav se může vázat několik dalších projevů, jako je zmatenost, úzkost, agresivita, ignorování pokynů, podrážděnost, dezorientace, neurčitá chůze, bloudění. Západ slunce není nemoc, ale skupina příznaků, které se objevují v určitou denní dobu a mohou postihnout lidi s demencí, jako je Alzheimerova choroba. Přesná příčina tohoto chování není známa. Někdy může být sundowning doprovázen také zrakovými a sluchovými halucinacemi a problémem s držením těla.

Příčiny sundowningu

Důvod takového chování je pro vědce stále ještě záhadou, ačkoli se snaží tomuto problému přijít na kloub. Odborníci jsou si vědomi, že se jedná o běžný jev u pacientů s demencí, nejsou ale schopni vysvětlit, proč k tomuto chování dochází. Může to souviset se slabým osvětlením, pocitem, že je čas změnit aktivity nebo „jít domů“, nebo jinými faktory, včetně nadměrné únavy, hladu, žízně, bolesti, nepohodlí nebo hormonálních změn, ke kterým dochází, když slunce zapadá. Noc a tma mohou ovlivnit naše vnímání světa, který se zdá být nebezpečný a nejistý. Studie v Psychiatry Investigation navíc vysvětluje, že v celém procesu pravděpodobně hraje roli snížení produkce melatoninu.

Kontaktujte svého lékaře

Pokud si všimnete také ve svém chování příznaků sundowningu, prvním krokem je kontaktovat lékaře. Právě ten vám může pomoci rozluštit vaše poruchy – může jít o něco mnohem méně závažného, než je právě demence. Anebo vám může pomoci vytvořit plán na snížení příznaků.

Faktory, které mohou zhoršit sundowning

Hůře a v mnohem větší míře budou sundowning pociťovat lidé, kteří jsou unavení a trpí poruchou „vnitřních hodin“. Dále pak je zapotřebí nevystavovat se šeru, protože slabé světlo může být přitěžujícím faktorem sundowningu. Také neschopnost oddělit realitu od snů může být pro člověka se sundowningem přitěžujícím faktorem. A sundowning zhoršuje také stres nebo přítomnost jakékoli infekce. Pro odstranění nepříznivých projevů sundowningu je tedy dobré zaměřit se na tyto faktory a pokud možno je ze svého života dostat. Vhodné je například udržovat konzistentní rutinu pro spánek.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mayoclinic.org