Nová pandemická zjištění. Bezpříznakoví pacienti vás tak snadno nenakazí

Celosvětový výzkum viru COVID-19 stále pokračuje, včetně bádání po způsobu přenosu těžkého akutního respiračního syndromu koronaviru (SARS-CoV-2). Vědci jsou za jedno – k největšímu přenosu dochází od symptomatických lidí prostřednictvím úzkého kontaktu s ostatními jedinci. Mohou ale i bezpříznakoví pacienti přenášet koronavirus stejně intenzivně jako ti, jejichž příznaky koronaviru jsou zcela patrné?

Bez příznaků jste méně nebezpeční

Dostupné důkazy z pravidelných hlášení jednotlivých zemí naznačují, že u bezpříznakových infikovaných jedinců je mnohem menší pravděpodobnost přenosu viru než u těch, u kterých se příznaky projevují zcela jasně. Tyto informace byly převzaty ze sdílených údajů některých zemí, které se věnovaly podrobnému sledování kontaktu mezi lidmi. Nyní ale vyvstává otázka, zdali díky tomuto zjištění jsou bezpříznakoví jedinci méně či více nebezpeční. Sice se od nich tak snadno nenakazíte, ale zároveň je jen těžko rozpoznáte.

Komplexní studie přenosu jsou obtížné

Je velice těžké provést komplexní studie přenosu od bezpříznakových pacientů, protože se vyžaduje testování velkých populačních skupin a pro lepší pochopení a kvantifikaci přenosu SARS-CoV-2 je zapotřebí více údajů. Světová zdravotnická organizace spolupracuje s výzkumnými pracovníky po celém světě s cílem získat lepší porozumění této nemoci založené na důkazech, včetně úlohy bezpříznakových pacientů při přenosu viru.

Na základě zatím zjištěných informací o to více doporučuje používání roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování rozestupů, protože pacienty s mírnými nebo žádnými příznaky je těžké včas identifikovat.

Obrázky: Pixabay