Nová zbraň proti koronaviru. Pneumokokové vakcíny mohou výrazně snížit úmrtnost

Bakterie pneumonie komplikují jak příznaky chřipky, tak i covid-19, což často vede k úmrtí. Dle zkoumání trendů nemocí a míry očkování stále více odborníků nabývá přesvědčení, že širší používání vakcín proti pneumokokům a Hib (hemofilová nákaza typu b) může chránit před nejhoršími účinky onemocnění covid-19.

Vakcína proti pneumokokům snižuje případy covid-19

Odborníci shromáždili údaje o míře očkování proti chřipce, obrně, spalničkám, příušnicím, zarděnkám, záškrtu, tuberkulóze, Hib, a pneumokokům a korelovali je s výskytem případů koronaviru a úmrtností ve 24 zemích, které zažily ohniska covidu-19 přibližně ve stejnou dobu. Byly zohledněny také faktory, jako je procento populace, která byla obézní, diabetická nebo starší. Bylo zjištěno, že pneumokokové vakcíny poskytují statisticky významnou ochranu proti COVID-19. Národy, jako je Španělsko, Itálie, Belgie, Brazílie, Peru a Chile, které mají nejvyšší míru COVID-19 na jeden milión, mají zároveň nejnižší míru očkování proti pneumokokům jak u kojenců, tak i dospělých. Naopak národy s nejnižší mírou COVID-19 mají nejvyšší míru očkování proti pneumokokům u kojenců i dospělých.

Jak očkování proti pneumokokům chrání před COVID-19?

Ochrana před závažným onemocněním COVID-19 pneumokokovými a Hib vakcínami má smysl hned ze dvou důvodů.

  • Studie ukazují, že většina hospitalizovaných pacientů s COVID-19 je infikována streptokoky, které způsobují pneumokokové, Hib nebo jiné bakterie způsobující pneumonii
  • Vakcíny proti pneumokokům, Hib a případně proti zarděnkám mohou poskytnout specifickou ochranu proti viru SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19, ještě dříve, než budou vyvinuty vakcíny proti COVID-19

Stručně řečeno, odborníci se domnívají, že nemusíme čekat, až vakcína SARS-CoV-2 zpomalí onemocnění koronavirem. Nyní bychom měli bojovat proti koronaviru se všemi dostupnými nástroji, které máme k dispozici, včetně očkování proti chřipce, Hib, pneumokokům a možná i zarděnkám. Podávání těchto již dostupných a dobře otestovaných vakcín uvolní nemocniční lůžka a rovněž zlepší veřejné zdraví snížením šíření více infekcí.

Obrázky: Freepik