Oblíbená činnost v autě, která snižuje kognitivní funkce mozku. Ovlivňuje prostorovou paměť i včasné reakce na podněty

Při každé jízdě na silnici využíváme řadu důležitých mozkových funkcí. Některé studie zjistily, že řízení může pomoci zabránit poklesu kognitivních funkcí, protože je potřeba vnímat několik podnětů najednou. Ale běžný zvyk, který dnes dělá téměř každý, by mohl mít opačný účinek. Mohl by způsobit, že časem ztratíme určité kognitivní schopnosti.

Řízení využívá širokou škálu kognitivních funkcí

Pokaždé, když sedíme za volantem, využíváme různé mozkové funkce k úspěšnému dosažení cíle. Studie z roku 2019 uvádí, že pozornost, exekutivní funkce, paměť, vizuoprostorové dovednosti a duševní stav (všechny aspekty kognitivních funkcí) ovlivňují jízdní výkon jak u mladších řidičů ve věku 17–23 let, tak u starších řidičů ve věku 63–84 let.

Mozek určuje dobrého nebo špatného řidiče

Vědci došli k závěru, že funkce mozku, nikoli věk, ovlivňuje to, zdali jste dobrý nebo špatný řidič. Řidičská navigace vyžaduje významnou část kognitivních dovedností. Do procesu řízení je zapojena prakticky každá část vašeho mozku. Některé prvky kognitivních funkcí však hrají větší roli než jiné.

Prostorová paměť a reakce na podnět

Studie z roku 2020 publikovaná v časopise Scientific Reports vysvětluje 2 hlavní strategie, které náš mozek používá, když sedíme za volantem. „Jednou z nich je strategie prostorové paměti a zahrnuje učení relativních pozic z některých znaků na trase (např. nějaká konkrétní budova) a slouží k vytvoření kognitivní mapy. Tato strategie se opírá o hippocampus, oblast mozku silně zapojenou do epizodické a asociativní paměti,“ je uvedeno ve studii.

„Další strategií je reakce na podnět a zahrnuje učení sledu motorických reakcí (např. odbočení doleva) ze specifických míst (např. další roh). To vede ke stabilnímu chování a umožňuje nám orientovat se na trasách, po kterých často cestujeme.“

GPS snižuje kognitivní funkce

Problém je v tom, že tyto kognitivní dovednosti používáme pouze tehdy, když nepoužíváme známou GPS při řízení. Pokud neustále řídíte pomocí GPS, zvyšujete riziko kognitivního poklesu. Lidé, kteří ve svém životě více používají GPS, mají horší prostorovou paměť.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Psychologicalscience.org