Odborníci vysvětlují: Čím se charakterizuje polysexuální člověk

Jak se jazyk vyvíjí a doba mění, používáme i nové pojmy k popisu sexuální a genderové identity. Některé termíny jsou všeobecně známé, ale jiné jsou pro některé z nás relativně nové. Možná jste je už slyšeli, ale neznáte jejich přesnou definici. Jeden z nejnovějších výrazů je termín „polysexuální“.

Co znamená „polysexuální“?

Předpona „poly“ znamená „mnoho“, tudíž vás přitahuje více pohlaví než jedno. Ovšem je třeba si tento pojmem neplést s pansexualitou. Zatímco někoho, kdo je polysexuál, přitahuje mnoho pohlaví, nemusí jej nutně zajímat všechna. To je místo, kdy přichází pansexualita. Předpona „pan“ totiž znamená „vše“. Takže někoho, kdo se prezentuje jako pansexuál, přitahují všechna pohlaví nebo všichni lidé bez ohledu na pohlaví.

Polysexualita vs. polyamorie

Je třeba si dát pozor ještě na jedno důležité a časté zaměňování termínů. Nepleťte si polysexualitu s polyamorií. Přestože mají obě slova stejné předpony, je v nich zásadní rozdíl. Polyamorní člověk není pouze přitahován více osobami, ale zároveň s nimi žije ve vztahu.

Jak se bavit s polysexuálními lidmi?

Když s vámi někdo, vám blízký, mluví poprvé o polysexualitě, přistupujte ke konverzaci otevřeně. Vzdělávejte se v této oblasti a snažte se pochopit zkušenosti polysexuálního jedince. Je důležité projevit zájem a věnovat čas pochopení polysexuality a toho, co pro daného člověka znamená.

Úvodní obrázek: Vlastní, Zdroj: Health.com