Organizace na ochranu zvířat přišla s geniálním nápadem. Malé děti nevšedním způsobem pomáhájí v útulku

Pro všechna opuštěná zvířata, která dříve žila na ulici, je přesun do útulku rozhodně zlepšením. Ale i tak pro spoustu těchto nevinných duší nepřijde adopce hned. Jejich život je stále osamělý a smutný i přesto, že se pracovníci útulku snaží dělat vše pro jejich fyzickou i duševní pohodu. Ovšem aby jejich životní situace byla ještě o něco veselejší a někteří z nich se opět naučili věřit lidem, přišla organizace The Humane Society of Missouri s brilantním nápadem.

Čtení pro zvířecí útulky

Naštěstí existuje spousta milovníků zvířat, kteří jsou ochotní stát se ve zvířecích útulcích dobrovolníky. Speciálně děti mají zájem pomáhat opuštěným a úzkostným zvířatům. Proto zmíněná organizace přišla s nápadem čtení pro zvířecí útulky, do kterého se zapojily děti ve věku 6 – 16 let. Všechny absolvují 10hodinový program, aby následně mohly sedět před záchrannými stanicemi, kde jsou ubytováni opuštění psi, a předčítat jim z knih. Cílem je uklidnit vystrašená zvířata a pomoci jim získat zpět jejich důvěru v člověka.

Jak geniální nápad vznikl?

Program vznikl především ze dvou důvodů – organizace chtěla pomoci plachým a bojácným psům opět získat důvěru v lidi a zároveň je zbytečně nevystavovat vynucené fyzické interakci. Nenásilné čtení by mělo vyvolat pozitivní účinky, kdy se v ideálním případě plachý a vystrašený pes sám přiblíží a projeví zájem. Pokud se tak stane, i děti toto chování posílí a projeví mu laskavost a dobrotu.

Tento program je nejen geniální a kouzelný, ale zároveň nabízí výhody jak pro psy, tak pro děti. Zvířata zlepšují své sociální dovednosti a získávají opětovnou důvěru v člověka, zatímco děti zlepšují své čtecí schopnosti a laskavý vztah ke zvířatům.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Homesluxury.net