Pandemie COVID-19: Jaký je rozdíl mezi lockdownem a karanténou

Nebudeme si nic nalhávat, z hlediska zamoření koronavirem na tom naše země není úplně nejlépe. Ba naopak, hovoří se o tom, že naše situace je v tuto chvíli nejhorší v Evropě. Podobně jako my jsou na tom však i další světové státy. Zejména pak Brazílie, Indie či USA. Tyto země ve snaze zabránit v šíření zákeřné nemoci přistupují k takzvanému lockdownu čili uzamčení nebo blokádě postižených oblastí. Co tento pojem znamená a jaký je rozdíl mezi ním a karanténou?

Lockdown – totální uzavření obcí, měst i celých oblastí

Termín “lockdown” je anglický výraz pro vězení. V této souvislosti to tedy znamená systém uzamčení oblastí, v nichž platí přísný zákaz vycházení s pevně stanovenými hodinami určenými k možnosti opustit dům, zároveň jsou blokovány cesty a silnice směřující dovnitř a ven z města nebo obce, které lze, stejně jako svůj domov, opustit jen s dostatečně dobrým a závažným důvodem. V takovém případě je doba vycestování časově omezená a platí přísné pokuty a sankce za její nedodržení. Veškeré tyto snahy se zaměřují na omezení šíření koronavirové nákazy na další osoby v ulicích měst.

Toto přísné opatření již bylo v průběhu letošního roku aplikováno v mnoha evropských zemích, jako je Španělsko, Itálie nebo Německo. Pakliže se situace v naší zemi nezačne zlepšovat, reálně hrozí, že i naše vláda některé české oblasti tímto způsobem uzavře.

V těsném spojení s tímto opatřením je samozřejmě také přísný zákaz jakéhokoliv shromažďování většího počtu lidí na veřejných prostranstvích, ale také v domácnostech a na jiných soukromých pozemcích. Nejsou povoleny akce, jako jsou koncerty, sněmy, konference nebo večírky.

Karanténa je jen doporučení a mezikrok

Termín karanténa označuje období vyčkávání, kdy se sleduje jedinec či skupina lidí, u kterých se sleduje případné vypuknutí příznaků nemoci. Karanténa je obecným pojmem značícím izolaci jedince vystaveného nebezpečí infekce. Ve spojení s koronavirem pak karanténa představuje spíše doporučení a měkčí formu izolačních opatření. Dá se tak říci, že karanténa je předstupněm případného lockdownu.

Smyslem karantény je omezit výskyt potenciálně infikovaných jedinců na frekventovaných místech, jako jsou obchody, bary, restaurace, nákupní centra, případně i parky, pracoviště či domovy přátel.

Obrázky: Pixabay